Reduceri de posturi! Organigramele instituțiilor de cultură din Lugoj au fost modificate

Consilierii lugojeni au aprobat noua organigramă a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, acolo unde vor fi reduse opt posturi vacante, dar și în ceea ce privește Școala de Arte „Remus Tașcău”.

„Modificarea presupune reducerea a opt posturi vacante din cadrul instituției publice de cultură, justificată de faptul că o parte din personalul care a ocupat aceste posturi (un muncitor calificat – instalator, un muncitor calificat – electrician și un muncitor necalificat) a fost transferat în interesul serviciului la Serviciul de administrare și întreținere a domeniului public, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, preluând și atribuțiile pe care le aveau. Două posturi de corepetitor (s), grad debutant, nu au fost ocupate deloc. Un post de administrator are atribuții ce vor fi delegate prin fișa postului altui salariat. Un post de muncitor calificat – lăcătuș mecanic și un post de îngrijitor au atribuții care vor fi preluate de personalul existent din cadrul Serviciului de administrare și întreținere a domeniului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.”, se arată în proiectul de hotărâre inițiat de primarul Claudiu Buciu.

În acest moment, conform noului stat de funcții, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj rămâne cu nouă angajați și conducere proprie: director, patru referenți de specialitate, trei corepetitori și un coregraf.

leader board 728 x 90 px

La Școala de Arte „Remus Tașcău” s-a solicitat „înființarea a trei posturi de expert S (debutant) pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul personalului de specialitate, după cum urmează: expert S debutant (dirijat, canto, teorie) expert S debutant (coregrafie) expert S debutant (instrumente de suflat, corepetitor). Datorită măririi volumului de activitate, s-a solicitat modificarea timpului de lucru de la normă parțială la normă întreagă pentru postul de inspector de specialitate IAS. Din cauza lipsei de activitate în perioada de pandemie (2020-2021 prezent) și până la reabilitarea sălilor de clasă, s-a cerut desființarea postului de casier cu jumătate de normă. De asemenea, funcția contractuală de conducere, de Director, se va numi Manager (director), conform Legii 153 din 2017”.

Toate aceste modificări de organigrame la instituțiile de cultură ale orașului au fost aprobate cu unanimitatea de voturi, fiind prezenți la ședință 18 consilieri locali.