Reciclare europeană! Reguli noi în Băile Herculane pentru colectarea gunoiului menajer

În câteva zile, cetățenii din Băile Herculane vor fi obligați să respecte regulile de selectare a gunoiului menajer, dar și programul de colectare a deșeurilor de către firma de salubritate din orașul de pe Cerna.

Pentru aducerea salubrităţii staţiunii la standarde europene, începând cu 01.05.2020 operatorul de salubritate SC Ecologica va trece la colectarea separată a deșeurilor de pe raza localității. Locurile de colectare comune ale deșeurilor din jurul blocurilor au fost dotate cu spații speciale de sortare. Contribuabilii care au gospodării individuale (case) au fost dotați cu pubele de 120 l pentru deșeuri menajere – reziduale și vor primi saci transparenți de 120 l pentru deșeurile reciclabile. Pentru ridicarea deșeurilor menajere și reciclabile, beneficiarul trebuie să pună în faţa proprietăţii pubela sau sacul transparent conform programului de colectare primit. În cazul în care în pubelă sunt depuse și alte materiale în afară de deşeuri menajere – reziduale, se va refuza ridicarea deşeurilor şi se va pune în vedere beneficiarului să scoată celelalte materiale din conținutul deşeurilor menajere.

Totodată, beneficiarul contractului de colectare a deșeurilor va beneficia gratuit începând cu 01.05.2020 de câte un sac transparent de 120 l pentru deșeurile reciclabile (plastic, hârtie/carton, metal, sticlă). Sacii se vor ridica numai după umplerea lor (nu un sfert sau jumătate din capacitate) în ziua de miercuri. Pentru a folosi la maximum capacitatea sacului transparent, ambalajele pot fi turtite sau strivite. În cazul în care sacul conține si alte deșeuri decât cele reciclabile, se va refuza ridicarea acestuia. La fiecare ridicare a sacului cu deșeuri reciclabile, beneficiarul va primi un sac nou, aceștia nefiind reutilizabili.

Deșeurile menajere și reciclabile vor fi ridicate, în cazul persoanelor fizice, numai din recipientele puse la dispoziție de operator.