Reabilitări pe hârtie! Drumurile penale din Caraș-Severin îi bagă pe unii în pământ, pe alții în pușcărie!

Camera de Conturi Caraș-Severin a confirmat, de parcă realitatea nu ar fi destul de lămuritoare, că drumurile județului se asfaltează mai degrabă pe hârtie, în timp ce băieții isteți și generoși bagă milioane de euro în buzunare! Dar bagă și oameni în pământ, aproape toate drumurile județului fiind însângerate și din cauza stării proaste a carosabilului!

Condamnările lui Ianăș Roșeți și Ionesie Ghiorghioni au confirmat deja că asfaltările se fac în județ pe șpagă, dar neregulile continuă să iasă la iveală. Camera de Conturi Caraș-Severin a constatat mai multe abateri de la legalitate și regularitate în urma controlului efectuat la Consiliul Județean. Printre care și nereguli cu privire la „decontarea unor lucrări de reparații și întreținere fără documente care să ateste recepția acestora”. Concret, „în urma verificării efectuate s-a constatat că în anul 2014 Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Caraș-Severin a acceptat la plată și a decontat în baza Programului lucrărilor de drumuri județene și comunale, lucrări de întreținere drumuri modernizate, întreținere drumuri pietruite, reparații, reciclări, tratamente bituminoase, reabilitări, consolidări și întreținere poduri pe întreaga rețea, lucrări care au fost facturate în baza unor situații de plată, dar a căror execuție nu a fost confirmată ulterior, întrucât lucrările respective nu au fost recepționate potrivit normelor legale în vigoare”.

Echipa de audit a constatat că „pentru o parte a lucrărilor facturate și decontate către Excav Prod și SC Camand, la terminarea lucrărilor, executantul nu a solicitat recepția lucrărilor potrivit clauzelor contractuale, iar beneficiarul lucrărilor, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Caraș-Severin, nu a efectuat recepția acestora, nefiind întocmite Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor”.

Lucrările nerecepționate, dar decontate, însumează aproape un milion de lei, mai exact, 914.808 lei, după cum arată Camera de Conturi Caraș-Severin! În discuție intră DJ 608C, Valea Timișului – Bolvașnița (plombe succesive 3.000 mp și plombe cu mixtură asfaltică 1.448 mp); DJ 684 Ruschița – Rusca Montană – Voislova (cosirea vegetației ierboase 20 km, tăierea lăstărișurilor 20 km, corecții arbori 200 buc), DJ 582A, Reșița – Târnova (plombe succesive 1.280 mp), DJ 587 Fîrliug – Dezești (șanțuri pământ 4 km, tăiere acostamente 5 km).

Faptul că nu s-au întocmit Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor se confirmă și prin înregistrările efectuate în Registrul de intrări-ieșiri aferent anului 2014. Practic, în absența acestora nu se poate face confirmarea calității lucrărilor efectuate!

În urma celor descoperite, Camera de Conturi Caraș-Severin a obligat Consiliul Județean să dispună și să urmărească extinderea verificării în perioada de prescripție asupra tuturor lucrărilor decontate care reprezintă contravaloarea facturilor și situațiilor de lucrări întocmite în baza Programului lucrărilor de drumuri județene și comunale, în vederea identificării unor eventuale situații similare. Mai mult, potrivit aceleiași decizii a Camerei de Conturi, în situația în care se va constata că lucrările decontate nu au fost efectuate în totalitate sau, și mai grav, deloc sau dacă nu corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ, atunci Consiliul Județean trebuie să stabilească prejudiciul și să ia măsuri pentru recuperarea acestuia.