Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Joi, 25 februarie, ora 12.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului Toni Novăcescu.

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului Nicolae Ștefănescu.

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Dan Silviu Avram.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.128/23.06.2012 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 131/23.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”, domnului Gheorghe Rozovleanu.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”, domnului Petru Galiș.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiar-contabile anuale a județului Caraş-Severin, pe anul 2015.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.22/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2016.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei modificări în structura finanțării rambursabile interne aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.17/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, modificată.

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.7, etaj I, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Organizației „Salvați Copiii”- filiala Caraș-Severin.

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din incinta imobilului situat în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.7, etaj II, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România – filiala Caraș-Severin.

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru activităţile entităţilor sportive nonprofit cu sediul pe raza judeţului Caraş-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual şi a Anunţului de participare al finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru activităţile entităţilor sportive nonprofit cu sediul pe raza judeţului Caraş-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean, pe anul 2016.

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

16. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 91/19.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacităţii unităţilor de specialitate din cadrul instituţiilor de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 178/30.092015 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin şi al Camerei Agricole a Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2016.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/13.05.2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 32/27.01.2016 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 125/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii de Arte şi Meserii „Ion Românu”, cu modificările şi completările ulterioare.

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 120/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

23. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 240/21.12.2015 pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privitoare la acțiunile de protocol, costurile pentru convorbiri telefonice, precum și dotarea cu autovehicule din parcul auto al Consiliului Județean Caraș-Severin precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine.

24. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.104/19.06.2014 și a Contractului de Asociere în Participaţie subsumat intervenit între Judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cu S.C. NORDICA TURISM SRL, având ca obiect dezvoltarea activităţii de turism în zona Muntele Mic.

25. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat domnului Toni Novăcescu, ca reprezentant al Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociaților SC Eoliana Caraș SRL.

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.158/27.08.2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociaților a SC Eoliana Caraș SRL și încredințarea unui mandat special.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeș.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Constantin și Elena” Caransebeș

31. Informare privind respectarea procedurilor administrative la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin.

32. Informare privind modul de soluționare a petițiilor în semestrul II 2015.

33.Raport privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului Caraș-Severin pe anul 2015.

34. Informare privind modul de îndeplinire a mandatului expres acordat domnului Virgil Popa, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 185/13.10.2015, în vederea asigurării îndeplinirii procedurilor legale referitoare la lichidarea și radierea Asociației Clubului Sportiv Caraș-Severin.

35. Raport privind activitatea de protecţie civilă pe anul 2015.

36. Raport privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi măsurile de optimizare a acesteia.

37. Raportul de activitate pe anul 2015 al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Caraş-Severin.

38. Raport de activitate pentru anul 2015 al Colegiului Director al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin şi programul de activitate pentru anul 2016.

39. Informare asupra activității Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin pentru perioada 1iulie 2015 – 31 decembrie 2015.

40. Întrebări. Interpelări.