Rata sărăciei este ridicată în rândul copiilor din România

picnic iulius1000x100

Sărăcia este o realitate în rândul multor copii din România, potrivit unui raport privind drepturile copilului în România. Situația rămâne critică, cu peste o treime dintre copii trăind sub pragul sărăciei și cu un decalaj mare între urban și rural în ceea ce privește drepturile de bază – sănătate, educație și viață.

Numerele vorbesc de la sine: 21,5% dintre copiii români trăiesc în lipsuri materiale severe (cea mai mare rată din Uniunea Europeană), iar în UE media este de 5,9%. Aproximativ 32% din copiii României trăiesc sub pragul sărăciei.

Potrivit unui studiu recent, peste 150.000 de copii români se culcă flămânzi noaptea. Numărul include numai copiii care locuiesc în zonele rurale și a fost calculat pe baza unui studiu din 2018.

leader board 728 x 90 px

În urma acestor numere, accesul la educație și la școală rămâne una dintre principalele probleme pentru copiii români. Potrivit unui studiu al Institutului Național de Statistică (INS), populația școlară va scădea cu 42,5% până în 2060. Aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru liderii politici români.

Poverty rates are high among children in Romania

Poverty is a reality among many children in Romania. According to a report on the rights of the child in Romania. The situation remains critical, with over a third of the children living below the poverty line, and a big gap between urban and rural in terms of basic rights – health, education and life.

The numbers talk by themselves: 21.5% of Romanian children live in severe material deprivation (the highest rate in the European Union (EU). According to an EU report, the average is around 5,9 per cent. Around 32% of Romania’s children live below the poverty line.

According to a recent study, more than 150,000 Romanian children go to bed hungry at night. The number includes only children living in rural areas, and was calculated based on a study from 2018.

In consequence of those numbers, access to education and the school remains one of the main problems to Romanian children. According to a study of the National Statistics Institute (INS), the school population will decrease by 42.5% by 2060. That should be a priority for the political Romanian leaders.