Procesul averii familiei Telbis: mascaradă judiciară sau tertipuri penale?

Deşi părea că se apropie de final, procesul judecat la Timişoara privind averea familiei Telbis a intrat într-un impas. Litigiul fie se va relua de la zero, fie va da naştere unui nou dosar penal!

Comisia de Integritate de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, după cum vă informa recent Express de Banat, a admis sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritatea care afirma că fosta judecătoare a Tribunalului Caraş-Severin, Luminiţa Telbis, şi soţul acesteia, medicul şpăgar Sebastian Telbis, nu pot justifica o parte însemnată a averii. Mai exact, instanţa a deliberat că „pârâţii Telbis Luminiţa, Telbis Sebastian au dobândit nejustificat suma de 209.974 EURO“, obligându-i pe aceştia să achite suma respectivă la Finanţe, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a sentinţei pronunţate în 21 septembrie 2016.

CITEŞTE ŞI: Judecătoarea Luminiţa Telbis şi-a ascuns averea! N-au spălat bani, dar nici nu-i pot justifica!

leader board 728 x 90 px

Strada recursului, la intersecţie cu străzile Bucureşti şi Mureş

Sentinţa, nefiind definitivă, a fost atacată de Sebastian şi Luminiţa Telbis în data de 4 octombrie 2016. Cererea de recurs împotriva Hotărârii judecătoreşti nr. 205/21.09.2016 a Curţii de Apel Timişoara, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, are la bază un argument juridic pe cât de solid, pe atât de surprinzător: soţii Telbis susţin că nu au ştiut de proces!

„Menţionăm că nu am fost citaţi în dosarul nr. 758/59/2016, astfel că nu am avut cunoştinţă despre existenţa pe rolul instanţei a procesului ce formează obiectul acestui dosar, astfel încât ne-am aflat în imposibilitatea de a ne exercita dreptul la apărare. Menţionăm că am aflat cu totul întâmplător despre dosar de pe internet, constatând şi că dosarul este deja judecat”! – îşi justifică recursul soţii Telbis.

Totodată, Luminiţa Telbis precizează că, „în calitate de persoană cercetată în dosarul nr. 1/2015 al Comisiei de cercetare a averilor, pentru modul de dobândire a averii în perioada exercitării funcţiei de magistrat judecător, am aşteptat comunicarea hotărârii pronunţate de către comisie în acest dosar. Menţionez că nici până la această dată nu am primit nicio comunicare privind hotărârea pronunţată, motiv pentru care vă rog respectuos a proceda la comunicarea acestei hotărâri”. Şi este indicată o adresă de domiciliu din Timişoara, un apartament dintr-un bloc de pe strada Bucureşti, unde soţii Telbis solicită să primească mai multe documente. La dosar găsim însă o chitanţă pe numele Luminiţei Telbis, reprezentând plata taxei de timbru de 12 lei, datată 5 octombrie 2016, deci o zi mai târziu de la înregistrarea cererii de recurs, Luminiţa Telbis figurând aici cu domiciliul în Timişoara, într-adevăr, dar nu pe strada Bucureşti la bloc, ci undeva pe strada Mureş la casă!

Joaca de-a citaţiile

Mergând înapoi pe firul procesului, constatăm că la şedinţa publică din 21 septembrie 2016, a Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Curţii de Apel Timişoara, completul constituit din preşedintele Adina Pokker a constatat „lipsa părţilor”, dar şi că „procedura de citare este legal îndeplinită” şi că „s-a solicitat judecarea în lipsă”. Se ajunge astfel la formularea Sentinţei civile nr. 205/21.09.2016, prin care se impută pârâţilor Telbis suma de aproape un milion de lei.

La termenul precedent, însă, ce descoperim? În 15 iunie 2016, s-a dispus amânarea judecăţii, la cererea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, în calitate de reprezentant al intimatului Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice. Motivul întemeiatei cereri de amânare: odată cu primirea citaţiei pentru termenul din 15.06.2016, DGRFP-ului nu i se comunicase „nici actul de sesizare a instanţei şi nici vreun alt document în probatoriu”. Deşi din încheierea de şedinţă publică din 15 iunie nu reiese că soţii Telbis ar fi fost prezenţi, se dispune amânarea cauzei pentru data de 21 septembrie, dată la care DGRFP urma să fie citată conform cererii solicitate de aceasta, judecătorul Adina Pokker adăugând: „celelalte părţi având termen de cunoştinţă”! Ce înseamnă aceasta? Că nu mai era necesară citarea soţilor Telbis!

Conform Codului de procedură civilă, la articolul 229, Termen în cunoştinţă, se precizează următoarele: „Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar şi a luat termenul în cunoştinţă, precum şi partea care a fost prezentă la un termen de judecată, personal sau printr-un reprezentant legal ori convenţional, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaşte termenul, nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, considerându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare. Aceste dispoziţii îi sunt aplicabile şi părţii căreia, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată, considerându-se că, în acest caz, ea cunoaşte şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată”. Cu alte cuvinte, absenţa din sala de judecată a soţilor Telbis, în 15 iunie 2016, nu obliga instanţa să formuleze o nouă citare pentru următorul termen, cel din 21 septembrie 2016, în contextul în care prima citare se făcuse conform legii. Luminiţa şi Sebastian Telbis, însă, se apără susţinând că nu au fost citaţi niciodată la propriul proces!

Cine şi cum plăteşte?

Dacă se va dovedi că soţii Telbis au dreptate, înseamnă că un angajat al Statului Român, prin neglijenţă sau rea-voinţă, îşi bate joc de mersul firesc al unui proces aflat pe rol şi, implicit, de banul public pe care-l implică derularea unui astfel de litigiu. Dacă, însă, citarea s-a făcut corect, iar Luminiţa şi Sebastian Telbis se mută dintr-o locuinţă într-alta după cum le dictează interesele juridice, atunci s-ar putea ca în curând să apară pe rol un nou proces. Care ar fi penal, dacă procurorii vor ajunge la concluzia că avem de-a face cu obstrucţionarea justiţiei! Or, dacă Sebastian Telbis va primi cumva o nouă condamnare penală, atunci va trebui să execute şi restul de pedeapsă neexecutat după eliberarea condiţionată din închisoare!