PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR PENTRU AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 2016

Prin intermediul paginii web proprii a Instituţiei Prefectului au fost aduse la cunoştinţă publică următoarele: programul, componenţa şi datele de contact ale Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţean, programul, componenţa şi datele de contact ale birourilor electorale de circumscripţie municipală/orăşenească/comunală, delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, procesele-verbale privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite pentru alegerile locale din anul 2016 şi locţiitorilor acestora.

În colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin şi Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin a fost elaborat un plan de măsuri pentru paza celor 77 de circumscripţii electorale şi 365 de secţii de votare din judeţul Caraş-Severin.

Procesul de tipărire a buletinelor de vot, în număr de 907.176, a fost finalizat, acestea urmând să fie distribuite birourilor electorale de circumscripţie electorală municipală/orăşenească şi comunală, care le vor preda către secţii. Conform prevederilor legale, Ministerul Afacerilor Interne, prin instituţiile prefectului, asigură confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”, a ştampilelor de control ale secţiilor de votare și distribuirea timbrelor autocolante care se vor aplica pe cărțile de identitate ale alegătorilor. Celelalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral sunt asigurate de către primării, din bugetele locale.

În perioada 5 aprilie – 1 iunie au fost organizate împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă – Filiala Caraş-Severin, Biroul Electoral Judeţean, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Caraş-Severin, Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi reprezentanţii structurilor MAI şapte instruiri cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale de circumscripţie şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare. Acestora le-au fost prezentate măsurile organizatorice pe care le vor pune în practică pentru desfăşurarea corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, au fost informaţi cu privire la cadrul legal care reglementează organizarea scrutinului, cu accent pe atribuţiile care le revin în mod direct şi le-au fost distribuite o serie de materiale informative.

Principala noutate a acestui proces electoral este utilizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) implementat de STS și AEP, extrem de util pentru semnalarea în timp real a intențiilor de vot multiplu. Fiind vorba despre un sistem utilizat în premieră, au fost efectuate deja două testări naționale cu operatorii din secţiile de votare, realizate în condiții cât mai apropiate de situația reală din timpul votului, pentru a putea identifica și remedia eventualele disfuncționalități, urmând ca alte două testări să se desfăşoare în zilele de 3 şi 4 mai.

 

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/