Primăria Caransebeș acordă ajutor pentru încălzirea locuinței

Caransebeșenii cu situație materială mai grea pot depune cererile pentru ajutorul la încălzire acordat de Primăria Caransebeș.

Pentru sezonul rece 2020-2021, dosarele, care vor fi verificate în prealabil de angajații compartimentului de specialitate se pot depune începând cu data 15 octombrie la Direcția de Asistență Socială. Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care au un venit lunar de până la 750 lei pe membru de familie și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române.


Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea locuinței este cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza cererii și a declarației pe propria răspundere a solicitantului privind componența familiei și veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare. Cererea se depune de catre titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, care poate fi: proprietarul locuinței, persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauza de întreținere, titularul contractului de închiriere, alt membru de familiei major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere, reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

leader board 728 x 90 px