Premieră naţională în Caraş-Severin! De astă dată, de bine!

Asociația Kreativ Research – Centrul de Studii Media și Cercetări Sociale desfășoară în Caraș-Severin primul program de formare profesională continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar în domeniul educației media. Programul este acreditat de Ministerul Educației (prin OM nr. 5026/2018) pentru o perioadă de 4 ani, fiind o premieră naţională pe piața furnizorilor de servicii educaționale din România.

În perioada noiembrie 2018 – februarie 2019, un număr de 95 de cadre didactice de la 3 unități școlare (Centrul pentru Educație Incluzivă Aurora din Reșița, Liceul Tehnologic Berzovia și Școala Gimnazială din Vermeș) vor urma cursurile de educație media. Prima serie a programului de formare se derulează prin programul POCU Școala pentru toți – șansa la o viață mai bună, având ca beneficiar Asociația de Binefacere Pro Vitam din Reșița (proiectul POCU 108157).

Programul, potrivit prof. univ. dr Cristina Ileana Rotaru, preşedintele Kreativ Research, este structurat pe 4 module: Pedagogie media. Strategii și tehnici de analiză, accesare și evaluare a conținutului mediatic, Utilizarea media și a NTIC în procesul instructiv-educativ – competența digitală, Violența online. Patologii comunicaționale (bullying şi cyberbullying, hatespeach, fakenews) și Alfabetizare media. Producția mesajului mediatic, printre formatori fiind profesori din învățământul superior din Timișoara (Universitatea Tibiscus, Universitatea de Vest, Universitatea Politehnică), cadre didactice cu experiență în formare din Reșița, experți media. Asociația Kreativ Research va derula acest program de formare pe o perioadă de 4 ani, cu un număr de 100 ore și 25 de credite transferabile.

„Programul de Educație media este o noutate pentru România, fiind primul care este acreditat și recunoscut la nivel național, necesitatea acestuia fiind demonstrată de numeroase studii și cercetări științifice atât din țară, cât și la nivel internațional. Consider că o educație temeinică în domeniul educației media, formarea și exersarea competenței mediatice la cadrele didactice vor constitui pași importanți în educarea tinerilor, a copiilor pentru a face față presiunilor exercitate de societatea contemporană informațională și vor contribui la o mai bună înțelegere a efectelor pe care mass-media le exercită asupra noastră, precum și la o utilizare creativă, originală a creațiilor media ca suport al învățării permanente.

Dacă la nivel european s-au făcut pași importanți pentru integrarea educației media pe plaja curriculară, în România demersurile realizate până în prezent au fost firave și punctuale (realizate de ong-uri sau experți educaționali). Este nevoie de măsuri generalizate, de politici publice în domeniu, de astfel de programe de formare pentru a diminua efectele consumului excesiv, al efectelor perverse de tipul «balena albastră», fake news și al discursului instigator la ură“, transmite prof. univ. dr. Ileana Rotaru, președinte al Asociației Kreativ Research.