Precizări IJJ Caraș-Severin

În urma apariției materialului postat pe site-ul de ştiri Express de Banat, în data de 24 mai a.c., referitor la măsurile luate de comanda Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, în cadrul competiţiilor sportive desfăşurate în mun. Reşiţa, pentru eliminarea oricăror neclarităţi sau suspiciuni ce pot plana asupra activităţii şi imaginii instituţiei noastre, dorim să facem următoarele precizari:

1. Pe timpul desfăşurării meciul de fotbal dintre echipele Metalul Resita şi FC „U” Craiova, din data de 06 noiembrie 2013, efective din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, au aplicat două sancţiuni contravenţionale prevăzute în Legea 4 din 2008, pentru încălcarea prevederilor art. 20 lit „l“ unde se specifică faptul că spectatorilor le este interzis „sã provoace ori sã participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, dupã caz, a arenei sportive“. Fapta mai sus menţionată se sancţionează conform Legii nr.4/2008, art. 22, lit. „d“ „cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de activitãţi în folosul comunitãţii, precum şi cu sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au sãvârşit fapta pe o perioadã de un an“.

A doua sancţiune contravenţională aplicată a fost pentru încălcarea prevederilor art. 20, lit. „m“ , respectiv „proferarea ori scandarea de injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare. Fapta prevăzută la art. 20, lit „m“ se sancţionează conform art.22 lit. „b“ cu amendă de la 150 – 400 lei sau cu prestarea a 70-120 ore de activitãţi în folosul comunitãţii.

Conform Legii nr. 4/2008, instanţa de judecată este instituţia îndreptăţită să stabilească menţinerea sau suspendarea sancţiuni contravenţionale complementare; instanţa de judecată a reţinut vinovăţia liderului galeriei, fapt ce reiese şi din motivarea instanţei, respectiv: „atrage atenţia contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite şi îi recomandă ca pe viitor să respecte dispoziţiile legale”, înlocuind sancţiunea contravenţională cu cea a avertismentului, iar sancţiunea complementară a fost anulată. În acest moment, este prematur a discuta prea mult despre soluţia instanţei de judecată, deoarece aceasta nu este definitivă.

2. La finalul meciului de handbal dintre echipele H.C. Caraş-Severin şi H.C. Odorhei , reprezentanţii firmei de pază şi protecţie le-au comunicat celor aproximativ 25 de suporteri ai echipei oaspete să rămână în incinta Sălii Polivalente până la defluirea spectatorilor locali, pentru a evita posibile incidente între aceştia şi ceilalţi suporteri. Un membru al galeriei oaspete nu a înţeles indicaţile firmei de pază şi protecţie, aşa cum este specificat în Legea nr.4/2008 la art.18 alin 1 şi a încercat să iasă din incinta arenei sportive, moment în care reprezentanţii firmei de pază i-au atras din nou atenţia să respecte indicaţiile precizate anterior iar pentru prevenirea unui incident ce putea degenera s-a cerut sprijinul efectivelor de jandarmi prezente la faţa locului, care au intervenit şi le-au explicat suporterilor galeriei oaspete să respecte indicaţiile firmei de pază şi protecţie, aceştia înţelegând şi respectând în acelaş timp obligaţile ce revin spectatorilor conform Legii 4/2008.Aşa cum se poate observa şi pe înregistrările video postate de dumneavoastră, suporterii nu s-au îmbrâncit cu forţele de ordine, cu atât mai puţin cu jandarmii . Se poate vedea clar că în urma discuţilor purtate cu membrii galeriei, aceştia au înţeles necesitatea respectării prevederilor legale, lucru demostrat şi de faptul că aceştia au părăsit arena sportivă în condiţii de normalitate.La evenimentul sportiv amintit, nu au existat conflicte sau altercaţii între suporteri şi forţele de ordine de la firma de pază şi protecţie sau jandarmii.

3. La meciul de fotbal din data de 23 mai a.c, între echipele Metalul Reşiţa şi FC Olt Slatina, i-a fost atrasă atenţia unui spectator să nu mai profereze cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa oficialilor clubului şi a jucătorilor echipei gazdă, încalcând astfel prevederile art. 20 lit. „m“ din Legea nr. 4/2008 unde se prevede faptul că spectatorilor le este interzis „sã sãvârşeascã fapte, acte sau gesturi obscene, sã profereze ori sã scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţãri cu acte de violenţã împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucãtori sau a bunurilor acestora“.

Deasemenea, în conformitate cu Legea nr.4/2008, art.10, pct 2 lit „j“ organizatorul de competiţii sau de jocuri sportive stabileşte prin reglementãri proprii, „accesul în arena sportivã a reprezentanţilor mass-media, precum şi accesul acestora pe suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor, comunicând datele de identificare ale ziariştilor acreditaţi şi modelul documentelor de acces eliberate în acest sens, atât societãţii specializate de protecţie şi pazã, cât şi forţelor de ordine“, coroborat cu prevederile art. 61, alin. 5 din Regulamentul FRF, referitor la accesul persoanelor la vestiarele echipelor şi pe culoare, la lit „d“ se face referire doar la responsabilul mass-media al clubului care are acces în acea zonă şi nicidecum la jurnaliştii acreditaţi de club, acestora fiindu-le interzisă prezenţa la vestiarele jucătorilor sau arbitrilor.

Conform prevederilor art. 2 din Legea 4/2008, „Organizatorii competiţiilor şi jocurilor sportive şi forţele de ordine angrenate au obligaţia de a asigura protecţia şi siguranţa spectatorilor, sportivilor şi oficialilor şi de a luamăsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire şi în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul şi după terminarea competiţiei sau a jocului sportiv.”

4. Vă aducem la cunoştiinţă faptul că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin a luat măsura înlocuirii siglei de la intrarea în inspectorat în care culorile drapelului naţional au fost inscripţionate greşit.Drapelul nu a fost arborat în curtea inspectoratului aşa cum aţi prezentat domneavoastră.

În spiritul unei corecte şi oportune informări a opiniei publice de către publicaţia dumneavoastră, asigurăm cetăţenii că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caras-Severin îşi îndeplineşte toate misiunile în spiritul şi în litera legii.

 Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul

tmc 640