Potențialul fluviului Dunărea, dezbătut la Info Day

În cursul zilei de astăzi, în sala de ședințe a Consiliului Județean Caraș-Severin, au fost prezentate de către arhitectul șef  Victor Naidan, strategiile de dezvoltare ce sunt și urmează să fie implementate în zonele și localitățiile de pe malul Dunării.

Potențialul de dezvoltare a zonelor de pe clisura Dunării este foarte mare, însă până acum programele de dezvoltare la nivel național nu au integrat județele dunărene: „Motivul pentru care am intrat într-un astfel de proiect a fost legat de faptul că proiectele și propunerile noastre de dezvoltare a acestor zone nu și-au găsit locul în planurile de dezvoltare la nivel național. Nici măcar Reșița nu a fost inclusă într-un astfel de proiect, ce sa mai zicem de orașe ca Moldova Nouă”, declară Victor Naidan.

Una dintre concluziile la care s-a ajuns în urma evaluării județelor din țară și din țările vecine pe unde trece cursul Dunării a fost aceea că o mare problemă o constituie accesibilitatea redusă între regiunile de pe un mal și celălalt al fluviului, datorită absenței podurilor. Pe o distanță de 150 kilometri nu există niciun punct de trecere, de asemenea între orașele Drobeta Turnu Severin și Giurgiu nu este construit niciun pod.

În vederea rezolvării acestei probleme, deocamdată, din lipsa resurselor financiare necesare pentru construirea unui pod, în cursul lunii viitoare se va implementa Proiectul „Bac”: „Încercăm să stabilim o legătură printr-un bac între Moldova Nouă și malul sârbesc. Sper ca luna viitoare să vorbim despre acest proiect în termeni prezenți”, spune Victor Naidan.

În urma analizei SWOT a zonei fluviului Dunărea au rezultat ca puncte tari capitalul natural, cum ar fi biodiversitatea, existența resurselor minerale, dar și potențialul uman și multicultural. Ca puncte slabe sunt degradarea solului pe malul românesc, deficiențe în sistemul de alimentare cu apă și nivelul scăzut de conștientizare a oamenilor asupra bogățiilor și importanței zonei în care trăiesc. Un mare minus al acestor zone este migrația tinerilor, a populației cu inițiativă, care ar putea să aducă o schimbare.

Una dintre amenințările majore după ce strategiile din cadrul proiectului „Concept de Dezvoltare Spaţială a Cooperării Inter-regionale în Spaţiul Dunărean” se vor implementa, este aceea că, odată cu dezvoltarea localităților dunărene, vor apărea și noi poluatori.

Amintim că în proiect sunt implicați 19 parteneri din următoarele țări: Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Romania, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Proiectul se desfășoară pe perioada iunie 2009 – mai 2012, având un buget total de 2 082 800 euro. Bugetul județului Caraș-Severin este de 50 000 euro.