Proiect pentru dezvoltarea forței de muncă, realizat de CCIA Timiș, pentru segmentul România-Ungaria

„Inițiativă Comună pentru Ocuparea Forței de Muncă” este proiectul transfrontalier România-Ungaria, pe care Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș îl derulează cu scopul de a forma o piață comună a muncii, între județele Csongrád (Ungaria) și Timiș.

Prin acest proiect se urmărește realizarea unui echilibru, pe termen lung, pe piața muncii și realizarea unui schimb de experiență, în urma căruia să poată fi aflat modul de lucru al regiunilor de peste graniță. Proiectul se adresează șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, studenților, instituțiilor precum centrele de formare profesională, școlilor, organizațiilor profesionale, reprezentanților autorităților locale și regionale, companiilor și agenților economici, rezidenților din zona transfrontalieră și chiar publicului larg.

În cadrul proiectului vor avea loc activități de formare profesională și se vor pune la dispoziția participanților locații de practică: două vor fi amenajate în clădiri noi, o locație va fi reconstruită și extinsă, iar alte două clădiri vor fi dotate cu echipamente noi, necesare pentru a oferi instruiri practice.

leader board 728 x 90 px

De asemenea, se dorește realizarea unei Rețele de Parteneriat Instituțional Transfrontalier pentru ca cei antrenați în proiect să aibă parte socializare și schimb de idei. Se dorește și realizarea unei analize a nevoilor companiilor, în ceea ce privește calificările necesare, dar și elaborarea unei strategii regionale transfrontaliere, axată pe lipsa forței de muncă calificate.

Totodată, se vor organiza târguri de locuri de muncă, workshopuri, seminare, conferințe, vizite de studiu, studii de caz și evenimente de orientare în carieră. În Ungaria va fi pus la punct un Info Point, dar proiectul prevede și realizarea unui portal online și a unui website bilingv, unde să vor găsi toate informațiile din domeniu.

Județele care se încadrează în acest program sunt: Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș, respectiv județele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, din Ungaria. Informații suplimentare despre participarea la program sunt oferite de coordonatorul proiectului, Cristina Bădulescu, la numărul de telefon 0272.185.285 sau prin e-mail: cbadulescu@cciat.ro.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu – „Interreg V-A România-Ungaria”. Acesta este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței și care necesită o abordare comună, precum și propunerea unor soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonelor. Bugetul total este de aproximativ 232 de milioane de euro, dintre care 189 reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Inițiativa este finanțată prin Programul „Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020”, Axa prioritară 3: „Îmbunătățirea Ocupării Forței De Muncă Și Promovarea Mobilității Forței De Muncă Transfrontaliere”.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Centrul de Formare Profesională pentru Adulți Szeged – lider de proiect, Agenția de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureș-Tisa, Episcopia Romano-Catolică Szeged Cenad, Agenția de Dezvoltare Regională, Eurointegrare Homokhát și Consiliul Județean Timiș.