Polițiștii – implicați activ în protejarea animalelor aflate în pericol. Ce alte drepturi le mai sunt conferite?

Monstruozitățile apărute în spațiul public cu privire la relele tratamente aplicate de așa-zișii „oameni” animalelor din preajma noastră i-a determinat pe guvernanți să îmbunătățească cadrul legislativ în acest sens, polițiștilor fiindu-le conferite noi atribuții pentru a stopa abuzurile împotriva viețuitoarelor necuvântătoare.

Potrivit noilor reglementări prevăzute de OUG 175/2020, pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, polițistului i se conferă un instrument administrativ de plasare a animalului în adăpost, în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva acestuia. Ca element de noutate a fost instituit dreptul polițiștilor de a pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă informațiile aflate la dispoziția polițiștilor indică faptul că în acele spații sunt săvârșite infracțiuni flagrante împotriva animalelor.

În situația în care un polițist constată că un animal se află într-o situație de risc, acesta poate emite un ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

Prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare din situațiile de mai jos:

a) animal care a fost rănit sau schingiuit;

b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;

c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;

1000x100 casa brutarului

d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;

e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;

f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

Mai trebuie menționat că ordinul de plasare a animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de către polițistul care îl emite și se comunică entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost poate fi contestat de deținătorul animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554 din 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa foto principal: ziarulunirea.ro.