Piedici și bariere administrative pentru firmele mici și mijlocii

Nouă din zece IMM declară că s-au confruntat cu piedici sau bariere administrative la inițierea, derularea sau consolidarea afacerii, arată un sondaj efectuat de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PITR).  

Printre respondenți ponderea cea mai mare au fost microîntreprinderile (0-9 angajați), în proporție de 63%, 10% întreprinderi mici (10-49 angajați), 1% întreprinderi mijlocii (50-249 angajați), 2% întreprinderi mari (peste 249 angajați), 22% ONG.  Potrivit rezultatelor sondajului, la întrebarea “V-ați confruntat cu bariere/piedici administrative la inițierea, derularea sau consolidarea afacerii dvs.?”, 94% dintre cei chestionați au răspuns afirmativ.

Totodată, printre barierele administrative care i-au afectat cel mai mult, respondenții au menționat în principal procedurile îndelungate și complicate de autorizare, costurile ridicate administrative și numeroase taxe parafiscale. Astfel, 18,9% au menționat procedurile complicate de autorizare/înregistrare, 16,7% procedurile îndelungate de autorizare/înregistrare, 14,4 costurile administrative ridicate, 12,8 numeroase taxe parafiscale, 11,1% perioada mică de valabilitate a autorizației, cu necesitatea reluării procedurilor, 25% lipsa soluțiilor e-Government (lipsa unor informații actualizate accesibile pe internet, posibilitatea descărcării de formulare, de completare și transmitere online, inclusiv pentru plata taxelor) și 1,1% alte răspunsuri. În categoria „alte răspunsuri”, au fost menționate taxele fiscal pentru costurile angajaților, legi care impun investiții costisitoare și nejustificate (ex.: dotarea cu sisteme de monitorizare video și antiefracție a fiecărui punct de lucru al unei societăți ce comercializează metale prețioase) și autorizarea activității comerciale la nivelul Primăriei Sibiu.

Cu excepția a 3% din respondenți, majoritatea considera că este necesară înființarea unui departament de debirocratizare în cadrul ministerului de resort și în celelalte ministere.