Peste 160.000 de lei pentru dotarea laboratoarelor de inginerie de la UEMR

Este al treilea an consecutiv de când Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa atrage bani prin proiecte educaţionale. Şi nu sunt puţini.

Câştigarea proiectului „Laboratoare moderne – studenţi informaţi”, în valoare de 160.225 de lei, pentru dotarea laboratoarelor din domeniul tehnic a fost posibilă datorită sprijinului Fondului de Dezvoltare Instituţional al MEN, prin Facultatea de Inginerie şi Management.

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea bazei materiale utilizate pentru susținerea activităților didactice aplicative din domeniul ingineriei, în vederea pregătirii profesionale a studenților. În cadrul proiectului se vor realiza patru standuri moderne, prevăzute cu sisteme de comandă și comunicare care permit și interacțiunea online, menite să fie utilizate în cadrul lucrărilor aplicative (laborator, practică, cercetare) din domeniile: inginerie electrică, informatică aplicată și mecanică.

1000x100 casa brutarului

Pentru utilizarea aparaturii moderne se vor efectua sesiuni de perfecționare a cadrelor didactice și sesiuni de pregătire profesională a studenților de la specializările inginerești, cu scopul de a dezvolta competențele și abilitățile practice, urmând de asemenea ca noile dotări să fie promovate și în rândul elevilor din regiune, prin sesiuni instructiv-educative.