Persoane afectate de sărăcie din trei comunități cărășene, ajutate de Guvern prin creșterea accesului la servicii sociale, medicale și educaționale

Persoane afectate de sărăcie din trei comunități rurale cărăşene, cu marginalizare severă și peste medie, vor beneficia de servicii sociale integrate, adaptate tuturor nevoilor identificate, de la cele sociale, de sănătate sau educație, până la ocupare, locuire și accesul la documente de identitate.

Acest tip de servicii va fi pilotat în 139 de comunități din România timp de 40 de luni,  în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate (SCI) pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale“, implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății. Printre cele 139 de comunități, din județul Caraș-Severin se află cele din Dognecea, Carașova și Șopotu Nou.

Bugetul total este de 113.076.750 de lei, iar finanțarea se va asigura prin Programul Operațional Capital Uman. Fiecare caz social din cele trei localități va fi evaluat de o echipă mixtă, formată din specialiști în domeniul social, medical și educațional, care vor trebui să se coordoneze, astfel încât fiecare persoană să fie îndrumată și ajutată să acceseze toate serviciile de care are nevoie.

leader board 728 x 90 px

Practic, asistentul social, care asigură managementul de caz, va trebui să contacteze personalul din domeniile: evidenței populației, ocupării, sănătății, educației, evaluării persoanelor cu dizabilități, protecției copilului, asistenței victimelor violenței domestice etc, în funcție de nevoile identificate în fiecare caz.

Echipele comunitare integrate vor urmări, în principal:

  1. sprijinirea participării la viața socială și activarea suportului social și al vecinătății, dezvoltarea și aplicarea strategiilor de dezvoltare individuală, familială și comunitară pe termen lung, etc.;
  2. creșterea nivelului de educație, reducerea abandonul școlar și a participării școlare scăzute, îmbunătățirea performanțelor școlare, accesul la programe de educație informală, accesul la servicii de consiliere școlară și orientare în carieră, etc;
  3. supravegherea stării de sănătate a copilului și gravidei, comportamente favorabile sănătății, sănătatea reproducerii, planificarea familială, nutriție, mișcare, eliminarea comportamentelor dăunătoare sănătății, furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară precum și de asistența medicală la domiciliu, curativă și de recuperare, monitorizarea accesului la servicii de sănătate.

Printr-o astfel de abordare crește accesul persoanei la servicii, precum și impactul serviciilor furnizate, dar mai ales șansele de ieșire din starea de vulnerabilități multiple a persoanelor marginalizate, cele mai severe cazuri fiind la Dognecea și Șopotu Nou, în ceea ce privește județul Caraș-Severin.

Proiectul vine în sprijinul politicilor publice inițiate în domeniul muncii și justiției sociale și răspunde Măsurii 7 din Programul de Guvernare: Servicii sociale de calitate – Dezvoltarea de servicii comunitare integrate în vederea reducerii sărăciei și excluziunii sociale.