Organizațiile de romi din România propun Guvernului o strategie nouă pentru îmbunătățirea situației romilor

Reprezentanți ai organizațiilor de romi din România s-au întâlnit la București în cadrul Coaliției pentru Romi. Aceștia pun bazele unei strategii pe care o vor prezenta Guvernului în speranța că, prin aplicarea acesteia, se vor îmbunătăți condițiile comunităților de romi.

În zilele de 10 și 11 decembrie, la București, a avut loc o adunare la care au participat peste 70 de ONG-uri rome și membri ai Birourilor Județene pentru Romi, dar și un reprezentant al Asociației Nevo Parudimos din Reșița, în persoana lui Daniel Grebeldinger. Întâlnirea a fost organizată de Fundația „Agenția Împreună”.

Obiectivele întâlnirii, derulată sub auspiciile creării Coaliției pentru Romi, au fost:

  • stabilirea viziunii noului cadru strategic privind îmbunătățirea situației minorității rome
  • stabilirea cadrului de funcționare a coaliției și desemnarea reprezentanților acesteia

În prima zi au avut loc dezbateri intre membrii Coaliției privind noua viziune strategică care va fi propusă Guvernului României. La aceste discuții au participat și membrii Birourilor Județene pentru Romi.

A doua zi a continuat prin împărțirea în două grupuri de lucru:

  • echipa BJR, unde au avut loc sesiuni de discuții cu Agenția Națională pentru Romi pentru a identifica modalități de colaborare cu mediul asociativ rom
  • echipa ONG unde a fost discutată organizarea Coaliției pentru romi: forme de organizare, forme de reprezentare, dar și delegarea unei echipe de reprezentare și negociere a organizațiilor de romi cu Guvernul.

Din grupul care va participa la discuțiile cu Executivul despre noua strategie face parte și Daniel Grebeldinger din cadrul Asociației Nevo Parudimos din Reșița.