Noul primar al Timișoarei își preia mandatul la fix o lună de la alegeri. Care e procedura?

Dominic Fritz, primarul Timisoarei, presedintele USR Timis

Dominic Fritz va fi învestit în funcție într-o ceremonie care va avea loc săptămâna viitoare, marți, în 27 octombrie. Potrivit legii, primarul ales depune jurământul în prima ședință în care se constituie consiliul local, în cel mult 60 de zile de la data alegerilor.  

Codul Administrativ prevede faptul că primarul depune jurământul în prima ședință în care are loc ceremonia de constituire a consiliului local. „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei/orașului/municipiului/județului… Așa să îmi ajute Dumnezeu!”, este textul jurământului. 

Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. „Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.”, se arată la art. 117 din Codul Administrativ.

După depunerea jurământului, primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.

„E o perioadă destul de ciudată. În America, alegerile sunt în noiembrie și depunerea jurământului este în ianuarie. Aici, din fericire, sunt doar câteva săptămâni între cele două evenimente. (…) Imediat după ce mi-am depus jurământul chiar sunt primar.”, spunea Dominic Fritz în 15 octombrie.

CITEȘTE ȘI: Dominic Fritz în prima conferință după câștigarea Timișoarei: „Am dormit bine. Am vorbit astăzi cu Alin Nica; începem negocierile în curând”

Mandatul primarului este de patru ani și poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

Potrivit Codului Administrativ, consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor, într-o ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul. La ședința convocată participă prefectul, subprefectul sau un alt reprezentant al instituției prefectului desemnat prin ordin de către prefect.

CITEȘTE ȘI: Cine sunt cei care îi vor reprezenta pe timișoreni în următorii patru ani?

După ce este legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă. După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. 

Viceprimarul este ales prin vot secret pe bază de buletine de vot, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Alegerea viceprimarului se realizează printr-o hotărâre a consiliului local. În situația în care se aleg doi viceprimari, sunt declarați aleși candidații care au obținut votul majorității absolute. În această situație, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

CITEȘTE ȘI: Prima întâlnire dintre PNL și USR PLUS după alegerile locale. Ce s-a stabilit?

Pe durata mandatului, primarii și viceprimarii au dreptul la o indemnizație lunară, stabilită potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Ei au dreptul la decontarea cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizația.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/