Nicio hotărâre desfiinţată la Secţia Penală!

Bilanţul pe anul 2013 al Tribunalului Caraş-Severin, care funcţionează cu trei secţii, Secţia I Civilă, Secţia II Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal şi Secţia Penală, înseamnă o serie de cifre din care reiese că actul de justiţie la instanţa cărăşeană este unul de calitate.
În anul 2013 la Tribunalul Caraş-Severin au fost înregistrate 9.561 dosare, la care s-a adăugat un număr de 8.128 dosare existente în stoc la începutul anului şi 3.631 dosare suspendate, rezultând astfel un volum de activitate de 17.689 dosare. Comparativ cu anul 2012, volumul de activitate a crescut cu ceva mai mult de 1.000 de dosare, ceea ce a făcut ca fiecare judecător să aibă un număr mai mare de cauze de soluţionat. Încărcătura medie a fost în 2013 de 907 dosare/judecător. Magistraţii de la Secţia Penală au avut fiecare în medie 142 de dosare de soluţionat, în timp ce judecătorilor Secţiei I civile le-au revenit câte 886 de dosare, iar celor de la Secţia II Civilă 1.307. „Operativitatea generală a Tribunalului Caraş-Severin a fost de 91,26 la sută, operativitatea cea mai mare fiind pe Secţia Penală, 96,66. Din punctul de vedere al actului de justiţie, la nivelul Secţiei Penale indicele de desfiinţare/casare a hotărârilor a fost 0 la sută”, a precizat judecătorul Rustin Ciasc, preşedintele Tribunalului Caraş-Severin. Din 191 hotărâri pronunţate şi susceptibile de a fi atacate au fost atacate de părţi sau de procuror 43 de hotărâri, dar niciuna nu a fost desfiinţată.
Cifrele prezentate sunt cu atât mai importante dacă ţinem cont de faptul că la Tribunalul Caraş-Severin există două posturi de judecător vacante. „Schema este aproape completă, există doi judecători din cadrul Tribunalului Caraş-Severin detaşaţi la alte structuri, la Ministerul Justiţiei şi Inspecţia Judiciară. Urmează să fie întreprinse demersuri în cursul acestui an pentru ocuparea locurilor vacante rămase prin aceste detaşări prin scoaterea lor la concursul de promovare în funcţii de execuţii. În cazul în care cei doi judecători după ce îşi încheie perioada de detaşare vor să revină la Tribunalul Caraş-Severin se va solicita Consiliului Superior al Magistraturii acordarea unor locuri din rezerva aflată la dispoziţia secţiei pentru judecători pentru astfel de situaţii”, a mai spus judecătorul Ciasc.
Prevederile noilor Coduri Penal şi de Procedură Penală ce vor intra curând în vigoare impun anumite modificări de natură organizatorică la Tribunalul Caraş-Severin, instanţă care funcţionează în aceeaşi clădire cu Judecătoria Reşiţa. Potrivit preşedintelui tribunalului, urmează să fie mansardată clădirea şi astfel vor fi amenajate alte câteva săli atât de necesare de la 1 februarie încolo. Tribunalul Caraș-Severin este condus de judecătorii Rustin Ciasc – președinte și Gabriela Stuparu – vicepreședinte.