Nevo Parudimos a demarat realizarea unei cercetări ample asupra situației actuale a romilor în 10 țări europene

Asociația Nevo Parudimos, alături de alte 14 organizații partenere la nivel european, a început să lucreze la conturarea unei ample cercetări cu privire la situația actuală a romilor la nivel european. Cercetarea este parte din proiectul DREAM ROAD – Regiunea Dunării pentru acces îmbunătățit și eMpowerment pentru dezvoltarea ROmA susținut de Programul transnațional Interreg Danube și implementat de 15 parteneri din 10 țări din regiunea Dunării.

Toți cei 15 parteneri implicați în proiect au început să lucreze la implementarea de analize naționale a modului de trai din comunitățile de romi. Aceste studii vor viza în primul rând modul de trai din comunitățile de romi (locuințe, infrastructura), ocuparea forței de muncă în aceste comunități, starea generală de sănătate a romilor, cultura, nevoile și problemele cu care se confruntă, precum și gradul de reprezentare politică a acestor comunități, local și național.

Toate aceste analize se vor face atât fizic, în teren, cât și pe baza studiilor și a statisticilor naționale, pentru fiecare dintre acestea, partenerii fiind nevoiți să menționeze și sursa.

Analiza, odată finalizată, va oferi o imagine amplă asupra situației romilor la nivel European, având în vedere faptul că parteneriatul acoperă 10 țări, iar printre acestea se numără acelea cu cel mai mare procent de populație de romi din Europa – Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia.

De asemenea, la nivelul fiecărei țări, pe baza datelor colectate de la diferite regiuni, se poate face o sinteză comparativă, care să arate similaritățile între aceste regiuni, precum și diferențele în politici, măsuri, modalități, practici și, cel mai important, nevoi și oportunități în ceea ce privește comunitățile de romi.

Principalul obiectiv al acestei cercetări este de a stabili bazele pe care se pot construi viitoare inițiative în folosul comunităților de romi, pentru îmbunătățirea situației acestora. Această activitate din cadrul proiectului este concepută astfel încât să conducă treptat pas cu pas către identificarea celor mai bune practici pentru incluziunea romilor și a unui set de instrumente și abordări participative care să fie aplicat în fiecare țară parteneră.

Proiectul DREAM ROAD – Regiunea Dunării pentru acces îmbunătățit și eMpowerment pentru dezvoltarea ROmA a început la 1 iulie 2020 și se va încheia la 31 decembrie 2022. Bugetul general al proiectului este de 2.072.267,40 EUR, rata de cofinanțare este de 85%.

Mai multe informații poți afla aici: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road