Majoritatea directorilor din școli rămân pe funcții. Unde se produc schimbări?

În baza unor evaluări, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean a decis care din unitățile de învățământ cărășene își schimbă conducerea. Astfel, dintr-un număr de 49 de directori ale căror mandate de conducere au expirat la data de 9 ianuarie, în doar opt dintre cazuri s-au produs modificări. De asemenea, schimbările au vizat și funcțiile de director adjunct, în cinci din 18 situații fiind vorba de o înnoire.

Printre unitățile de învățământ care de astăzi sunt conduse de alți directori decât cei care au ocupat, timp de patru ani, această funcție, obținută prin concurs, se pot aminti:

– Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș (Laura Silvana Popa);

– Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș (Eugenia Adriana Mocanu);

– Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă (Anișoara Georgevici);

– Liceu Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici (Pavel Rafael Negru);

– Școala Gimnazială Nr. 1 Oțelu Roșu (Adriana Neta Gheață);

– Școala Gimnazială Slatina-Timiș (Ioan Adrian Neagu);

– Școala Gimnazială Tirol (Dănuț Ionel Popovici);

– Școala Gimnazială Vârciorova (Delia Maria Filip).

Iată și situația numelor noi în cazul directorilor adjuncți:

– Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș (Dorina Mirela Coste);

– Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeș (Mariana Diana Firoanda);

– Liceul Tehnologic „Mihai Novac” Oravița (Radu Cosmin Bompa);

– Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica de Hațeg” Mehadia (Adrian Popescu);

– Școala Gimnazială Nr 1 Bocșa (Nicolae Stăniloiu).

De asemenea, potrivit ISJ Caraș-Severin, trebuie precizat faptul că în cazul schimbărilor produse fie au existat mai mulți candidați înscriși pentru aceeași funcție, cum este situația de la Moldova Nouă pentru funcția de director, fiind selectat candidatul care a excelat în baza criteriilor de performanţă, fie vechea conducere nu a mai dorit să-și mai depună dosarul pentru numirea prin detașare în interesul învățământului pe funcțiile vacante de director/director adjunct (exemplu: Școala Gimnazială Vârciorova, Liceu Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici, Școala Gimnazială Slatina-Timiș).

Deși, la nivel național, au existat anumite luări de poziție vizavi de imixtiunea politicului în numirea directorilor, fiind scoasă în evidență lipsa de transparență din cauza neorganizării unui concurs în acest sens, persoanele numite în funcțiile de conducere își vor exercita atribuțiile „până la data de 31 august, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar”.

„Cadrele didactice titulare, membre ale corpului național de experți în managementul educațional, pot fi numite, prin detașare în interesul învățământului, cu avizul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate, în funcții de director sau de director adjunct la unități de învățământ preuniversitar de stat, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar”.

La concursul pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct din unităţile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiții:

– au absolvit cu diplomă studii universitare de licență;

– sunt membre ale corpului naţional de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) si art. 257 alin. (1) din Legea educației naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– sunt titulare în învățământul preuniversitar, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor și o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani;

– dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani consecutivi și nu au fost sancționate disciplinar în ultimele 12 luni, anterioare înscrierii la concurs;

– nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

– sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– nu au desfăşurat activități de poliție politică.

Sursa foto principal: ziarulceahlaul.ro.

CITEŞTE ŞI: Scandal monstru și în învățământul cărășean pe tema numirii directorilor în școli