La Zăvoi gunoiul se colectează selectiv!

Administrația publică locală din comuna Zăvoi, a început încă de la sfârșitul anului trecut o campanie de colectare selectivă a gunoiului, în contextul implementării sistemului de management integrat al deșeurilor.

Potrivit primarului Doru Cîrdei o dată pe săptămână se ridică deșeurile reciclabile constând în carton, hârtie, plastic, sticlă, sau doze de aluminiu, iar în următoarea săptămână deșeurile menajere, acele deșeuri provenite din activități casnice și consum.

Dacă nu se respectă acest grafic, cât și măsura ca gunoiul să fie selectat, operatorul de salubritate refuză ridicarea gunoiului. Tot operatorul de salubritate oferă saci menajeri pentru depunerea deșeurilor reciclabile”, menționează primarul Doru Cîrdei.

Reamintim că de la începutul acestui an autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei plăteşte pentru cât arunci şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.