ISU „Semenic” caută forțe proaspete! Vezi când are loc concursul și care sunt condițiile!

isu caras

46 de locuri sunt puse la bătaie pentru persoanele interesate să se alăture pompierilor cărășeni. Două dintre acestea sunt pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție socială și unul pentru romi.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” Caraș-Severin recrutează candidați interesați să intre în rândul pompierilor militari. În perioada următoare va avea loc activitatea de recrutare și selecție a candidaților în vederea participării la concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

publicitate online in ziar Express de Banat

Pentru anul de învățământ 2022 – 2023, sunt scoase la concurs următoarele locuri:

– 38 de locuri (din care un loc pentru romi și două locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii Instalații pentru construcții – pompieri) – forma de învățământ cu frecvență patru ani;

– 8 locuri la Facultatea de Drept (programul de studii Drept) – forma de învățământ cu frecvență patru ani.

Cererea-tip de înscriere se poate descărca de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră) sau de pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” Caraş-Severin (www.isusemenic.ro). Se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane.cs@yahoo.com, până la data de 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Condițiile de participare la concurs:

Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Dosarul de recrutare va fi depus până la data de 22 iulie, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” Caraș-Severin. Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 13 iulie. Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 22-28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30-31 august 2022. Examinarea medicală va avea loc, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 6– 29 septembrie 2022.

Informații detaliate privind admiterea se pot obține de pe site-ul: www.isusemenic.ro, secțiunea Carieră, la numerele de telefon 0255/211213, 0255/211214, 0756132145, 0756132146 sau prin consultarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, disponibil la adresa de internet https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html.