INVESTIȚII. Încă un bazin de înot. Ruina de la „7 Noiembrie” ar putea obține finanțare!

La început de an, administrația publică locală s-a pus pe treabă și se pregătește intens pentru atragerea de bani europeni. Acest lucru însă,presupune costuri cu studiile de fezabilitate, dezbatere în plen și aprobare, dar și multe alte lucruri.

În acest sens, la cea mai recentă ședință, consilierii locali au aprobat documentația de avizare a lucrărilor de investiții „Bazin didactic de înot, acoperit, în municipiul Reșița”. Obiectivul ar putea reintra în circuitul serviciilor publice al municipalității, în urma supunerii spre dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea hârțogăriei necesare. Aleșii au și aprobat legea locală, la propunerea executivului, pentru a putea astfel accesa fonduri prin programul Interreg IPA II de cooperare Transfrontalieră România-Serbia, 2014-2020.

Potrivit raportului de specialitate „necesitatea și oportunitatea investiției rezidă din faptul că în prezent clădirea nu funcționează și se degradează continuu, iar lucrările de intervenție propuse vor reda comunității o instituție publică pentru învățarea înotului. Având în vedere că în orice comunitate învățământul și sănătatea sunt prioritare pentru buna funcționare a celorlalte activități sociale, economice și culturale, este necesar și oportun să se înceapă cât mai curând lucrările de intervenții la această clădire”

Prin tematica de proiectare s-au propus următoarele tipuri de lucrări care trebuie să fie incluse în documentația tehnică: două piscine pentru scopuri didactice, cabinet medical, camere separate pentru activități sportive, magazii, grupuri sanitare, cabine de duș, spațiu tehnic pentru recircuitarea și tratarea apei, amenajări exterioare, dar și anexe sanitare.

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție este de peste 4,4 milioane lei, iar durata execuției investiției este de 12 luni. În momentul de față, bugetul local nu dispune de acești bani. Prin urmare, singura șansă ar fi atragerea de bani din exterior, fie din bugetul UE, fie din bugetul de stat. Odată aprobat studiul de fezabilitate, șansele de obținere a fondurilor cresc considerabil.