Învățământ dual pe mai multe meserii la Colegiul Tehnic Reșița

explo 1000x200

Colegiul Tehnic Reșița, unitate de învățământ reprezentativă pentru învățământul profesional și tehnic din județul Caraș-Severin, singurul liceu cu profil tehnic de pe raza municipiului Reșița, are o ofertă educațională diversificată, care corespunde pieței muncii.

Potrivit directorului adjunct, Dalina Rancu unitatea școlară promovează ideea că un elev are posibilitatea de a alege un domeniu și ulterior o calificare dintr-o paletă variată oferită de școală:

În prezent, la Colegul Tehnic Reșița sunt școlarizați elevi atât la învățământul dual și profesional cât și învățământul liceal tehnologic și învățământul postliceal, în următoarele domenii de pregătire: mecanică, electromecanică, electric, electronică automatizări, estetica și igiena corpului omenesc, construcții, instalații și lucrări publice și industrie textilă și pielărie. Sunt domenii dinamice, în continuă creștere și care corespund ofertei locurilor de muncă.
Pentru anul școlar 2021-2022, oferta educațională și de formare a Colegiului Tehnic Reșița este diversificată. Astfel, la învățământul dual și profesional, absolvenții clasei a VIII-a, seria curentă dar și absolvenții de clasa a VIII-a cu vârsta de până la 26 de ani, care din diferite motive nu și-au putut finaliza studiile, au la dispoziție locuri la următoarele calificări profesionale acreditate: electrician constructor ( 12 locuri), mecanic auto (12 locuri), sudor (13 locuri), lăcătuș mecanic prestări servicii (13 locuri), operator la mașini cu comandă numerică ( 13 locuri), confecționer produse textile (20 locuri) , instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze ( 20 locuri) și frizer – coafor – manichiurist pedichiurist (12 locuri). Pentru toate aceste calificări există contracte-cadru încheiate de școală cu operatorii economici din municipiului și Primăria Municipiului Reșița.

Elevii care optează pentru una dintre calificările de la învățământul dual sau profesional au următoarele avantaje: pot dobândi o calificare profesională care permite obținerea mai rapidă a unui loc de muncă și un salariu atractiv mai repede decât restul colegilor, care optează pentru învățământul liceal, pot beneficia de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 lei, pot beneficia de o bursă suplimentară, acordată de către operatorul economic (învățământul dual); pot beneficia de alte stimulente și forme de sprijin: echipament de lucru, echipament de protecție, analize medicale, transport gratuit la și de la locul de practică, asigurarea unei mesei/zi la locul de practică (învățământul dual); pe parcursul vacanțelor, după încheierea stagiului de practică, pot lucra pe o perioadă determinată (cu respectarea condițiilor legale) pentru a-și face propriile economii; după finalizarea acestui program elevii pot, în același timp, să lucreze și să își continue studiile în cadrul liceului, și, de asemenea, după finalizarea acestui program pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal, în vederea obținerii diplomei de bacalaureat”, ne-a precizat Dalina Rancu.

Pentru absolvenții care își doresc să urmeze clasa a IX-a, învățământul liceal, tehnologic, oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022, cuprinde două calificări , respectiv: Tehnician electromecanic (12 locuri) și Tehnician proiectant CAD (12 locuri). Pentru elevii școlarizați de la distanțe de zeci de km, școala oferă posibilitatea de cazare gratuită în internatul școlii cu o capacitate de 120 de locuri și 3 mese gratuite la cantina cu 250 locuri. Cazarea și masa sunt asigurate de către Primăria Municipiului Reșița.

banner 970 x 250