Învață oricând, oriunde și în ritmul tău propriu, la Universitatea Politehnica Timișoara

Încep înscrierile la Universitatea Politehnică din Timișoara. Cei care doresc să urmeze cursurile de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă au de ales din 4 specializări puse la dispoziție de universitatea timișoreană.

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL – fostul Centru de Învățământ la Distanță) organizează și desfășoară, în perioada următoare, admiterea pentru programele de studiu în regim de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

ADMITERE 2017

●Informatică: informaticieni – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare – 100 locuri (http://admitere-ac.ro/)
●Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 60 locuri (http://www.etc.upt.ro/avizier/admitere/admitere-licenta-2017/)
●Comunicare și Relații Publice: licență – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării – 75 locuri (http://sc.upt.ro/ro/programe-de-studii/licenta-distanta)
●Tehnologia Construcțiilor de Mașini: licență – ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 60 locuri (http://mec.upt.ro/index.php/component/content/article/36)

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de studii superioare de licență în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă. (conform cu HG607/2014 – https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/Acte/HG_607_2014_con%C5%A3inut_format_acte_studii_ciclul%20I.pdf)

Perioada de înscriere – 3 – 25 iulie 2017 – pe bază de depunere de dosare. Informaţii suplimentare sunt disponibile mai jos, dar și pe pagina Centrului ID/IFR și e-Learning (http://elearning.upt.ro) și Admitere UPT. (http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2016—licenta_618_ro.html)

Înscriere ONLINE
Înscrierea online pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 6.06.2017 – 25.07.2017, (pentru a rezerva un loc), conform procedurii de aici. (https://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42)

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații
Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.

Ei vor beneficia de pregătire ireproşabilă în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de baze de date online.

Electronica şi sistemele de telecomunicaţii se regăsesc în aproape toate domeniile vieţii moderne şi au un impact deosebit în activitatea cotidiană: calculatorul, telefonia, telefonul mobil, Internetul, televizorul, echipamentele audio-video, echipamentele de comunicaţii, de satelit etc.

O serie de cursuri le permit studenţilor să aprofundeze domenii specifice precum sunt sistemele integrate de telecomunicaţii, reţele de comunicaţii sau multimedia. Studenţii în an terminal au posibilitatea de a-şi elabora lucrarea de diplomă în străinătate sau în colaborare cu firme importante din domeniu. Inginerii specialişti în electronică şi telecomunicaţii pot deveni: specialişti în telecomunicaţii mobile, dezvoltatori de reţele de comunicaţii, calculatoare sau de centrale, dezvoltatori de aplicaţii audio-video, TV, dezvoltatori multimedia sau aplicaţii Web.

Toți absolvenţii ultimelor generații şi-au găsit locuri de muncă în domeniu.
http://www.etc.upt.ro/avizier/admitere/admitere-2015-studii-de-licenta/

Informatică
Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti informaticieni, în formarea lor trebuind să afle soluţii complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor şi pe baza conceptelor generale ale informaticii şi ştiinţei calculatoarelor. În acest sens, au nevoie să stăpânească atât bazele teoretice ale informaticii, cât şi posibilităţile utilizării practice a acestora, pătrunzând într-un spectru larg de aplicaţii din tehnică, respectiv economie.

Informaticienii vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: medii de programare, dezvoltare şi administrare sisteme informatice, administrare de reţea, dezvoltare de aplicaţii web, iar după absolvire, diploma le conferă şansa de a profesa în diverse domenii ale tehnicii şi economiei: dezvoltatori şi administratori de sisteme informatice, specialişti în securitatea calculatoarelor, analişti de programe, administratori de reţea, specialişti în asigurarea calităţii software şi testare, administratori de site-uri Web, dezvoltatori de aplicaţii Web, profesori de informatică. http://admitere-ac.ro/

Comunicare şi relaţii publice
Forma de şcolarizare Comunicare şi relaţii publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) este organizată de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în colaborare cu Centrul de e-learning, ID și IFR, Universitatea Politehnica Timişoara. Programul de studii la distanță este autorizat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calității în Învăţământul Superior. Competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea Comunicare şi relaţii publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării, forma de învăţământ cu frecvenţă. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de „licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învățământ la distanță formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii nonguvernamentale etc.: specialişti în comunicare și relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare și relații publice, consultanţi resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici.

La finalizarea ciclului de licență (3 ani de studii), absolvenții vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea relațiilor, în producerea de mesaje scrise şi orale în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană). http://sc.upt.ro/ro/admitere/admitere-2016

Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industriala, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general, dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM le oferă absolvenţilor noştri posibilităţi diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, mecanică auto, întreţinere şi reparaţii în domeniul mecanic. http://mec.upt.ro/

Informații suplimentare despre specializări: http://elearning.upt.ro/educatie/licenta/info/c-32-33-34

Metoda de învățământ

Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ de zi, singura diferență fiind menționarea formei de învățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ de zi.

Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:
●cursuri desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
●administrare online note și teme/proiecte
●9 întâlniri pe semestru (sâmbăta și duminica) pentru învățământ cu frecvență redusă (specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini). În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).
●Studenții ID/IFR beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Pentru anul universitar 2017-2018 taxa școlară este de:

●3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatica, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Tehnologia Construcțiilor de Mașini
●2.550 lei/an plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice.

Calendarul pentru admitere studii licență în sesiunea iulie 2017 este:

●Înscriere candidați: 3.07.2017- 25.07.2017
●Concurs de dosare: 25.07.2017
●Rezultatele concursului: 26.07.2017, ora 10.00
●Confirmări Runda I: 26.07.2017, ora 10.00 – 28.07.2017, ora 16.00
●Afișare Runda II: 29.07.2017, ora 10.00
●Confirmări Runda II: 29.07.2017, orele 10.00 – 18.00
●Rezultatele finale: 29.07.2017, ora 20.00

Înscrierea se desfășoară la următoarele sedii:
– sediul Centrului ID/IFR si e-Learning – CeL Bdv V. Pârvan nr 2B, et 4 camera C406 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre Electro, lângă bariere)
– clădirea ELECTRO (Bv. Vasile Pârvan, Nr. 2, Timișoara) pentru Informatică și Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații
– clădirea Construcții (Str. Traian Lalescu nr. 2a, Timișoara) pentru Comunicare și Relații Publice
– clădirea Mecanică (Bv. Mihai Viteazul nr. 1, Timișoara) pentru Tehnologia Construcțiilor de Mașini
– online: http://admitere.upt.ro/

tmc 640