INTERVIU Ion Moatăr: „Lipsa locurilor de muncă a trimis părinții în străinătate şi constituie o problemă ce generează absenteism”

explo 1000x200

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, Ion Moatăr, a răspuns întrebărilor reporterilor Express de Banat cu privire la situația actuală din învățământul cărășean. De la absenteismul cauzat de părinții plecați în străinătate până la fraudarea bacalaureatului, Ion Moatăr a explicat punct cu punct plusurile și minusurile din județ.

 

O problemă veche cu care se confruntă școlile ar fi condiţiile materiale proaste din unele  unități de învățământ, multe dintre acestea fiind neconforme pentru obţinerea avizului sanitar. Ce a dus la această situație?

Lipsa fondurilor face ca lucrurile să stea astfel.

Ce măsuri s-ar impune pentru crearea unor condiții mai bune în școli?

Din monitorizarea întregii reţele şcolare din judeţul nostru,  am constatat o preocupare constantă a directorilor din şcoli pentru un debut de an şcolar foarte bun. Am constatat o bună colaborare cu factorii decizionali din comunitate pentru a asigura igienizarea şcolilor, realizarea unor lucrări de întreţinere a clădirilor şcolare, asigurarea combustibilului pentru anotimpul rece.

Întreaga reţea şcolară (ne referim la clădiri) aparţine autorităţilor publice locale. Există o bună colaborare între ISJ şi primării.Din fericire, unitățile școlare din mediul urban  au beneficiat de atenția edililor locali pentru modernizarea lor, edilii bănățeni au statutul de buni gospodari și nu au lăsat instituțiile de învățământ să ajungă într-o stare deplorabilă, însă lipsa fondurilor face ca lucrurile să se mişte destul de greu. O problemă stringentă a învățământului cărășean o constituie achitarea arieratelor pentru construcțiile începute în urmă cu 3-4 ani și care stagnează din cauza lipsei de fonduri.

Ar fi absenteismul școlar o problemă generată de condițiile proaste din școli?

Categoric nu. Problemele identificate care stau la baza absenteismului ar fi: copiii lăsaţi în grija bunicilor sau a unor rude pentru că părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, situaţia materială, lipsa motivaţiei.

Spuneați că plecarea părinților în străinătate este o problemă pentru elevi. Cum se răsfrânge această situație în învățământ?

Toate oraşele se confruntă cu probleme sociale grave. Lipsa locurilor de muncă din județ a trimis părinții în străinătate şi constituie o problemă ce generează absenteism. În ultima perioadă a crescut numărul celor care solicită vizarea actelor de studii în vederea aplicării apostilei de la Haga pentru a lua copiii cu ei.

Anul acesta ne-am confruntat şi cu revenirea unor elevi din străinătate după finalizarea perioadei de înscriere în clasa pregătitoare, ceea ce  a condus la o situație delicată: mărirea numărului  de clase și, implicit, de posturi,  față de cel prognozat. Inspectoratul a acordat o atenție deosebită acestei probleme, astfel încât toți elevii să fie cuprinși în formațiuni de studiu, conform normativelor legale.

Procentul mic de promovabilitate la bacalaureat este o discuție veche. Cu toate acestea, sesiunea  din acest an a clasat județul pe locul cinci de la coadă. Care ar fi cele mai drastice măsuri ce ar putea schimba situația ce ține de câțiva ani?

Analizând rezultatele de la Examenul de Bacalaureat, sesiunea iulie 2013, am constatat că avem unităţi de învăţământ cu  promovabilitate 83,33% ,  nouă licee  (din 28) cu procente de promovabilitate de peste 50%  şi altele cu promovabilitate de  aproape 50%. Toate  acestea sunt licee cu profil teoretic. La polul opus, avem două licee tehnologice cu procent de promovabilitate zero şi multe dintre celelalte licee tehnologice au un procent de promovabilitate sub 15%, fapt ce coboară mult procentul de promovabilitate la nivelul judeţului nostru, ajungând la 43,87%, un procent care sigur că nu ne mulţumeşte. În sesiunea de toamnă, procentul de promovabilitate a fost  de 23,53%. Ştim că este loc pentru mai bine.

Sunt mulți elevi ce refuză să susțină examenul de bacalaureat pentru că se îndreaptă spre cursuri postliceale care le asigură un loc de muncă și unde nu au nevoie de promovarea examenului. Ar putea reprezenta școlile de meserii o șansă pentru elevii care nu trec bacalaureatul?

Școlile de meserii ar trebui să fie o alternativă la învățămîntul liceal. Printr-o orientare școlară potrivită ar trebui ca după învățământul obligatoriu unii elevi să poată urma o instruire pentru o meserie. Elevii care nu susțin sau nu promovează examenul de bacalaureat, dar au absolvit liceul se pot  îndreaptă spre cursuri postliceale.

 Au fost adoptate măsuri prin care să se diminueze fraudarea examenelor de bacalaureat, de la camere video la control înainte de intrarea în sălile de examen. Chiar și așa, în presă au apărut informații cum că anumiți inspectori ar ajuta la fraudarea acestora. Cum justificați acest lucru?

În ultimii doi ani de când este actuala echipă managerială la conducerea ISJ toate examenele naţionale au fost foarte bine organizate şi s-au desfăşurat fără evenimente (evaluările naţionale, examenele de bacalaureat, de definitivat şi, nu în ultimul rând, de ocupare a posturilor/orelor vacante).

 În fiecare an au existat probleme cu numărul cadrelor didactice. Câți profesori titulari activează în momentul de față în județ?

La nivelul judeţelui nostru există 3694,7 posturi didactice. Au fost scoase la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 2013 un număr de 1326 de coduri de post. Din cele 1326 de coduri de post, 577 de posturi au fost complete. La ora actuală, toate codurile de post sunt ocupate.

De asemenea, prioritară este şi stimularea intrării în învăţământ a cadrelor didactice tinere, valoroase, prin crearea unor facilităţi legate de locuinţă, posturi didactice atractive scoase la concurs. În mediul urban, numărul titularilor este mult mai mare decât  cel al suplinitorilor. Situaţia nu este din păcate la fel şi în mediul rural.

Introducerea clasei pregătitoare a fost o măsură ce a dat peste cap învățământul anul trecut. Din date, am înțeles că anul acesta situația este mai bună, există mobilier special și cadre didactice calificate. Sunt probleme și anul acesta în unele localități?

În judeţul Caraş-Severin nu avem probleme cu spaţiul de învăţare pentru clasa pregătitoare. Sigur, ne dorim un spaţiu mai generos pentru toate clasele din reţeaua şcolară, dar folosirea judicioasă a celui existent creează un ambient cald, plăcut, propice realizării unor activităţi didactice atractive. Mobilierul adecvat pentru clasa pregătitoare a fost comandat şi achiziţionat de toate unităţile de învăţământ care au avut nevoie pentru a-şi completa necesarul. Ministerul Educaţiei Naţionale ne-a asigurat fondurile necesare pentru procurarea acestuia. Cadrele didactice care predau la clasa pregătitoare au participat la cursul de formare:„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”, program de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar. Formarea s-a realizat  în trei serii distincte, în perioada iulie, august şi în prima parte din luna septembrie, înainte de începerea anului şcolar. Am solicitat directorilor din toate unităţile de învăţământ să încadreze numai cadre didactice calificate la clasa pregătitoare şi care au participat la cursul de formare.

Care ar fi câteva dintre planurile inspectoratului pentru un an școlar mai bun?

Creşterea calităţii învăţământului reprezintă obiectivul principal al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin. Obiectivul major este obţinerea performanţei şcolare, singurul criteriu ce demonstrează creşterea calităţii. Vom monitoriza toate unităţile de învăţământ, cu precădere şcolile gimnaziale la care există elevi care au diferenţe mai mari de 2 puncte între nota obţinută la evaluarea naţională şi media claselor V-VIII.

Asigurarea unui învăţământ de calitate reprezintă obiectivul prioritar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin. Vom monitoriza riguros toate unităţile de învăţământ  prin implicarea metodiştilor, dar şi a inspectorilor şcolari de specialitate pentru asigurarea unor servicii educaţionale de calitate la disciplina pe care o coordonează.

Inspecţia şcolară, cu toate tipurile ei, va reprezenta o preocupare constantă a echipei manageriale. Ne vom axa pe consilierea, evaluarea şi controlul unităţilor şcolare vizitate şi stabilirea standardelor de performanţă în conformitate cu  potenţialul fiecărei unităţi de învăţământ, pornind de la starea constatată la nivelul unităţilor inspectate.

Prevenirea abandonului şcolar şi reducerea absenteismului va fi unul dintre proiectele noastre prioritare.

Vă mulțumim!

 

banner 970 x 250