Instruiți în calitate! Funcționarii lugojeni au învățat cum să fie mai prietenoși și serviabili

Primăria Lugoj a implementat, timp de 14 luni, proiectul „Dezvoltarea unui management performant în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj prin optimizarea proceselor orientate către beneficiari și pregătirea resurselor umane”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Cei care au pus la punct acest proiect și-au dorit să dezvolte un management performant la nivelul municipiului Lugoj, în vederea creșterii calității, eficienței, transparenței și integrității serviciilor publice oferite cetățenilor, instituțiilor administrației publice centrale și locale.

În cadrul acestui proiect, în valoare de 290.435,85 lei, din care 284.627,13 lei fonduri nerambursabile și 5.808,72 lei contribuția proprie a Primăriei Lugoj, s-a realizat o analiză inițială privind sistemul actual de furnizare a serviciilor publice din cadrul Primăriei Lugoj, care a cuprins problemele existente și soluțiile optime de rezolvare a acestora. De asemenea, s-a realizat întocmirea unei documentații privind Elaborarea Manualului de Management al Calității și s-a obținut certificarea în conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 a Sistemului de Management al Calității al municipiului Lugoj.

Managerul de proiect, Liviu Savescu, subliniază că acesta este un prim pas spre implementarea Ghișeului unic.

„În implementare există un proiect prin care se dorește realizarea unui ghișeu unic în cadrul PML. Acest proiect va dura până la începutul anului 2021. Este un proiect foarte larg. În cadrul lui se vor elabora o strategie de dezvoltare nouă și una de oraș inteligent (smart city), dar cea mai importantă activitate va fi dedicată unui nou portal, astfel încât aproape toate serviciile pe care le oferă PML să fie oferite online, direct cetățenilor, fără a mai fi nevoie de deplasarea la primărie. Asta înseamnă o nouă configurare a sistemului, a rețelei și programe specializate”, a spus Savescu.

La fel de important este că 60 de angajați ai Primăriei Lugoj au fost instruiți în managementul calității (ISO 9001), iar zece persoane au luat parte la cursuri de auditori interni.