Indolență? Primăriile din Timiș nu au actualizate planurile de apărare în caz de inundații

Administrația Bazinală de Apă Banat a trimis o atenționare către primăriile din județul Timiș pe a căror rază teritorială există cursuri de apă sau lucrări hidrotehnice să își reînnoiască și să depună „Planul local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursurile de apă”.

La nivelul județului Timiș, au fost reînnoite până acum peste 40 de planuri locale de apărare dintr-un total de 99, iar 23 de planuri locale de apărare sunt în lucru.

„Atragem atenția că reactualizarea acestora constituie o obligație pentru organele administrației publice locale”, a precizat Titu Bojin, directorul A.B.A. Banat.

Planurile de apărare împotriva inundațiilor se referă la măsurile care trebuie luate în cele trei faze de desfășurare: măsuri preventive și de pregătire înainte de inundație, măsuri operative în perioada de inundație și măsuri de refacere și restabilire a vieții normale. În baza hărților de hazard și a hărților de risc la inundații, primăriile pot să-și stabilească zonele vulnerabile și astfel pot lua cele mai eficiente măsuri preventive și operative, dar care trebuie să se regăsească în planurile locale de apărare.

Conform legislației, Planurile de apărare la nivel local se reînnoiesc la un interval de 4 ani, iar acestea sunt necesare pentru a întocmi Planul județean de apărare împotriva inundațiilor valabil pe perioada 2018- 2021.

Planurile locale municipale, orășenești, comunale și ale unităților care dețin obiective potențial a fi afectate, se elaborează de către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, cu asistență tehnică, la cererea lor, din partea Sistemelor de Gospodărire a Apelor.