În sfârșit, se face prevenție medicală și în România!

doctor on a video call with a patient.

Diferite anunțuri cu analize recomandate în funcție de nevoia persoanei, decontate sau contra cost, adică la cerere, se pot observa în ferestre la diverse centre de recoltare a sângelui din Reșița. Inițiativă lăudabilă, cu atât mai mult cu cât de la 1 iulie au intervenit și alte modificări în ceea ce privește drepturile asiguraților. Adică evaluări ale stării de sănătate, decontate sau gratuite.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță aplicarea unor măsuri în beneficiul asiguraților asimptomatici cu vârsta de peste 40 de ani. Aceștia pot beneficia de un pachet anual de prevenție furnizat de medicul de familie la care sunt înscriși. Acest pachet de prevenție cuprinde până la trei consultații, acordate într-un interval de 6 luni de la prima consultație, astfel:

– Evaluarea riscului (consultația inițială);
– Intervenția asupra factorilor și obiceiurilor de viață care determină riscurile;
– Monitorizarea pacientului.

Consultațiile de prevenție acordate implică evaluarea stilului de viață a pacientului, evaluarea riscului cardiovascular cu ajutorul unor diagrame specifice și a factorilor de risc, precum valoarea tensiunii arteriale, colesterolul, glicemia.

Consultațiile pot evalua riscul oncologic, riscurile privind sănătatea mintală sau legate de sănătatea reproducerii.
Investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție pentru asigurații cu vârsta de peste 40 de ani pot fi efectuate de furnizori aflați in relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și peste valoarea de contract.

Vă reamintim că serviciile de prevenție se acordă pentru toate categoriile de vârstă, astfel:

0 – 3 ani: la externarea din maternitate, precum și la 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și 36 de luni;
4 – 18 ani: o dată pe an;
18 – 39 ani: o dată la 3 ani calendaristici, pentru persoanele asigurate.

Peste vârsta de 18 ani: se decontează o consultație de prevenție o dată la 3 ani, pentru persoanele neasigurate.