În România intră în vigoare Regulamentul UE privind protecţia datelor

În cazul în care cetățenii vor constata că operatorii de date personale nu le respectă drepturile conferite de Noul Regulament General privind Protecția Datelor ce va intra în vigoare din 25 mai 2018, vor putea depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere.

Începând cu data de 25 mai 2018, va fi pus în aplicare Noul Regulament General privind Protecția Datelor – Regulamentul (UE) 2016/679, care conferă persoanelor fizice mai multe drepturi, pe care și le pot exercita în mod gratuit față de entitățile care le prelucrează datele – operatorii de date, informează un comunicat al autorității, potrivit Mediafax.

Drepturile sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare şi ştergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie. Dacă plângerea este admisibilă, aceasta va putea fi urmată de o investigație la operatorul de date reclamat.

Măsurile corective pe care Autoritatea de Supraveghere le va putea dispune în temeiul Noului Regulament General privind Protecția Datelor Personale se referă la: dispunerea unei avertizări în atenția unui operator, acordarea unei mustrări, obligarea operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecției datelor, impunerea unei limitări temporare sau definitive, inclusiv o interdicție asupra prelucrării, rectificarea sau ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării etc.. În privința stabilirii sancțiunilor cu amendă, aceasta va avea la bază o analiză temeinică, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte.

Autoritatea precizează că în cazul în care va lua decizia impunerii unei amenzi administrative, precum și valoarea acesteia în fiecare caz în parte, va acorda atenția cuvenită criteriilor prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor, astfel încât să se asigure principiul proporționalității.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal „respinge publicitatea agresivă a unor terțe părți în încercarea de monetizare a prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor, prin mediatizarea perspectivei de a se aplica amenda maximă de 4% din cifra de afaceri și acreditarea ideii false că aplicarea amenzii maxime ar fi principalul obiectiv al Regulamentului”, arată comunicatul.

Autoritatea de Supraveghere va elabora o secțiune de întrebări frecvente în cadrul website-ului propriu, www.dataprotection.ro, privind principalele obiective ale RGPD.