Cinci milioane de lei pentru șomeri!

Mediul de afaceri din Reșița s-a implicat într-un proiect la nivel național care a primit deja finanțare. „Sprijin pentru șanse sporite în ocupare” are la bază sprijinirea activităţilor privind măsurile active de creştere a şanselor de ocupare în rândul şomerilor din partea de sud-vest și vest a țării.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European este de peste cinci milioane de lei, la care se adaugă contribuţia proprie a beneficiarului de aproape cinci mii de lei.

În cadrul proiectului sunt sprijinite şi intesificate măsurile active de ocupare, cum ar fi: informare şi consiliere profesională, medierea muncii pe piaţa internă şi plasare la locul de muncă, formare profesională, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Persoanele din grupul ţintă sunt cuprinse, în funcţie de necesităţile fiecăreia, la una sau mai multe din măsurile active menţionate, în vederea creşterii şanselor de ocupare. Efectele pe care proiectul le are în vedere se referă la scăderea ratei şomajului datorate asistenţei sporite acordate persoanelor fără loc de muncă în vederea ocupării şi menţinerii locului de muncă dobândit, dar și creşterea calităţii serviciilor oferite de solicitant.

Prin activitățile sale, proiectul asigură oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, dat fiind competenţele dobândite de persoanele din grupul ţintă, ceea ce înseamnă o contribuţie semnificativă la obiectivul general al Programul Operaţional Sectorial ”, a explicat Gabriela Rașovan, din partea S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L. din Reşiţa.