Cărășenii nu mai aud „Glasul Pământului”!

Paradoxul între cei care urmează cursurile de agricultor și agricultura propriu-zisă din județ există. Deși numărul agricultorilor calificați crește, terenurile folosite pentru agricultură sunt tot mai puţine, iar producțiile de fructe sunt în diminuare.

Suprafața arabilă a județului așteaptă investitorii străini pentru a fi folosită la adevăratul potențial. Asta, pentru că locuitorii județului nu par să fie interesați de agricultură. Acest fapt este în contradicție cu statisticile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, din care reiese faptul că cele mai căutate cursuri de calificare sunt cele în domeniul agriculturii, explicația fiind noul val de fonduri europene ce încurajează dezvoltarea mediului rural.

Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin a constatat că la nivelul județului oamenii par să fugă de lucratul câmpului. „Un aspect cu totul negativ este faptul că 36 la sută din suprafața arabilă a județului nu a fost însămânțată, fenomen întâlnit atât în sectorul gospodăriilor populației, cât și în cadrul societăților comerciale agricole private”, a explicat Marius Zarcula, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin.

Mai mult decât atât, îngrijorătoare este producția slabă de fructe, pentru că livezile cu pomi încărcați au încetat să fie ce au fost cândva. „În ceea ce privește pomicultura existentă în județ, trebuie să remarcăm faptul că din totalul patrimoniului pomicol de 10.762 hectare, numai 4.847 reprezintă livezile pe rod, dar și acestea sunt slab productive, majoritatea fiind îmbătrânite și neîngrijite, fapt ce duce la obținerea unor producții de fructe diminuate”, a mai adăugat directorul executiv. Așadar, se pare că cei care comercializează astfel de fructe vor avea de câștigat în acest sezon.