FACILITĂȚI. Clădirile de patrimoniu, favorizate de Legea locală!

Prea rar, dar se întâmplă! Cei care dețin un monument istoric pe care trebuie să îl întrețină potrivit legii adoptate la nivel național sunt scutiți de plata impozitului. Desigur, numărul proprietarilor unor astfel de monumente este mic, însă chiar și așa, oamenii pot investi bani în fațade, și nu în bugetul local.

De aceeași facilitate beneficiază atât persoanele fizice, cât și cele juridice în anul fiscal 2016. Tot ceea ce trebuie făcut este să solicite scutirea de la plata impozitului. În schimb, proprietarii unor astfel de clădiri sunt obligați de lege să asigure starea tehnică corespunzătoare a monumentelor, prin efectuarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere până la data de 31.05.2016.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, proprietarii care intră sub incidenţa acestui regulament trebuie să înainteze o cerere tip către Direcţia Impozite şi Taxe, însoţită de mai multe documente. Printre acestea se regăsesc: copie după buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie), extras de carte funciară, în termenul de valabilitate, cu specificaţia de clădire monument istoric, copiile autorizaţiei de construire, declaraţiei de regularizare și a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, dar și contractul de execuţie a lucrărilor de reabilitare în curs de execuţie, dacă e cazul.

Contribuabilii beneficiază de această facilitate fiscală în cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante (impozite, taxe, amenzi contravenţionale).

Cererile pentru acordarea scutirii la plata impozitului se depun până în 31 martie inclusiv sau în termen de 30 de zile de la data finalizării lucrărilor, dar nu mai târziu de data de 30 iunie, la Direcţia Impozite şi Taxe.