EXCLUSIV: Oamenii de afaceri reşiţeni, verificaţi la sânge de inspectorii ITM

Lipsa controlului intern, neîncheierea unui contract individual de muncă, nerespectarea programului de lucru şi a timpului legal de odihnă, neîntocmirea dosarelor personale şi a regulamentului intern  sunt câteva dintre problemele pe care inspectorii muncii le identifică în acţiunile de control al agenţilor economici din Caraş-Severin. Apar nereguli, unele din necunoaşterea legii, altele din ignorarea ei voită. Sunt şi angajatori care respectă normele legale şi asistă degajat la controlul efectuat de inspectorii ITM.

Expressdebanat.ro s-a alăturat echipei de inspectori din cadrul Serviciului Control şi Relaţii de muncă al Inspectoratului şi a participat la acţiunea de verificare a unui supermarket din municipiul Reşiţa. A fost un control de fond, la o societate recent infiinţată, care are peste 40 de angajaţi repartizaţi pe două puncte de lucru: la Reşiţa şi la Lugoj. Obiectivul urmărit de inspectori a fost verificarea modului în care angajatorul aplică prevederile legislaţiei muncii şi ale clauzelor din contractele colective de muncă, precum şi realizarea unei analize de ansamblu a activităţii în domeniul relaţiilor de muncă şi al evidenţei muncii, fiind recomandată eliminarea deficienţelor constatate şi constientizarea angajatorului pentru respectarea legislaţiei muncii. 

Error fetching Flickr photos: A feed could not be found at `https://api.flickr.com/services/feeds/photoset.gne?lang=en-us&format=feed-rss_200&nsid=73090501@N07&set=%2072157646228126075&per_page=50`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

Asalt la documente, control la sânge

Prima etapă a controlului a însemnat contactul cu administratorul societăţii şi solicitarea accesului la personalul aflat la muncă. A urmat verificarea perimetrului, pentru observarea celor care îşi desfăşoară activitatea acolo, după care, într-o sală separată, au fost chemaţi aleatoriu câţiva dintre angajaţi pentru a completa o ,,fişă de identificare”. Verificarea a continuat în biroul conducerii firmei. Aici s-au luat la ,,puricat” registrul unic de control, actele constitutive ale societăţii, contractele individuale de muncă şi actele adiţionale de modificare a duratei contractului, locului, felului şi condiţiilor de muncă, salariului, timpului de muncă şi a timpului de odihnă, toate deciziile emise de angajator, fişele de aptitudini, programarea efectuării concediilor de odihnă, structura de personal a societăţii/ organigrama şi documentele privind evidenţa orelor prestate de fiecare salariat, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă, unde este cazul, statele de plată a salariilor. Lista documentelor e însă prea lungă pentru a o detalia aici. Mai mult, se pot solicita şi documente care să fie puse la dispoziţia inspectorilor de muncă în termen de cel mult trei zile.

Acţiunea de control la care a participat expressdebanat.ro nu a scos la iveală probleme sau deficienţe în respectarea legislaţiei muncii. Nu toate controalele sunt însă la fel de liniştite. Potrivit ultimelor date făcute publice de Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Caraş-Severin, inspectorii au efectuat în primele şase luni ale anului 2014 peste 2.000 de controale, aplicându-se un număr de 1.206 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.512.000 lei, semnificativ mai multe comparativ cu primele 6 luni ale anului 2013, când au fost făcute puţin peste 1.400 de controale, în urma cărora au fost aplicate 986 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.369.800 lei.  ,,În primele şase luni ale anului 2014, cinci agenţi economici au fost depistaţi cu mai mult de 5 persoane care nu aveau forme legale de angajare, luându-se de asemenea, măsuri de sesizare a organelor de urmărire penală. Ca principale deficienţe constatate de către inspectorii de muncă, valabile în anul 2013 şi în anul 2014, putem aminti: neîncheierea unui contract individual de muncă, nerespectarea programului de lucru şi a timpului legal de odihnă, neîntocmirea dosarelor personale şi a regulamentului intern etc.”, se arată în documentul ITM.