Etapă finală în realizarea proiectului de infrastructură de calcul și stocare, modernizată pentru a oferi servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță, la UVT

moise

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță – MOISE” (COD MYSMIS: 124562) a ajuns la final. Noua infrastructură de calcul instalată este formată din 2048 de procesoare, 16TB memorie RAM și 200TB spațiu dedicat de stocare de date (cu disponibilitate 100%).

Proiectul MOISE a fost cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte nr. 398/1/1, Acțiunea 1.1.2. – Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, în conformitate cu contractul de finanțare nr. 240/24.04.2020. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 luni, valoarea contractului de finanțare fiind de 5.695.580,54 lei, din care 4.851.360,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului MOISE a vizat creșterea capacității de calcul și stocare existentă în scopul ridicării nivelului de competitivitate pe plan internațional al Universității de Vest din Timișoara prin modernizarea infrastructurii de calcul și stocare existentă pentru a permite actualizarea ofertei de servicii de tip Cloud și servicii de date cu performanță înaltă și integrarea în structuri internaționale de tip Cloud și infrastructuri masive de date.

În vederea respectării principiilor de dezvoltare durabilă și a obiectivelor de mediu această infrastructură de calcul, stocată într-un container, a fost integrată în Grădina Urbană a UVT, subliniind caracterul deschis al informaticii, integrarea domeniului într-un ecosistem academic, în termeni de pregătire a studenților și de aplicabilitate către un mediu sustenabil, incluziv și cu caracter interdisciplinar.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Prin intermediul prezentului proiect a fost creată o infrastructură IT care a crescut de cinci ori capacitatea de calcul și de stocare la nivelul Universității de Vest din Timișoara, printr-o investiție de peste 4.000.000 lei, care a constat în achiziționarea de echipamente IT prin care s-a creat un centru de date de tip container. Acest centru respectă cele mai moderne standarde de redundanță și siguranță, este modular și extensibil, eficient și cu o disponibilitate înaltă de funcționare și de acces la date. Modelul implementat de UVT, care combină centrul de date modular de tip container, găzduit în exteriorul clădirii, cu infrastructura de calcul și de stocare de date, este unul inovator în sectorul public din România deoarece, de regulă, se practică amenajarea centrelor de calcul în interiorul clădirilor (fără respectarea tuturor standardelor de amenajare, răcire, stingere incendiu sau alimentare redundantă cu energie electrică). Iată un proiect cu finanțare europeană absolut eficient, Proiectul MOISE conducând la crearea unui centru de date modern la UVT, în Timișoara.”

Date descriptive și contextualizarea centrului de date de tip container:

Noua infrastructură de calcul instalată este formată din 2048 de procesoare, 16TB memorie RAM si 200TB spațiu dedicat de stocare de date (cu disponibilitate 100%).

În termeni comparativi, noua infrastructură este net superioară față de capacitățile instalate anterior la UVT:

  • raportată la capacitatea de calcul a unui laptop de generație 2022, de nivel ultra-performant, infrastructura de calcul structurată prin proiectul MOISE este echivalentă cu aproximativ 800 de astfel de laptopuri;
  • față de sistemul IBM BlueGene/P (infrastructura de vârf instalată anterior la UVT), noua infrastructură de calcul structurată prin proiectul MOISE este de 5 ori mai rapidă, în termeni de performanță netă, la nivel de putere de calcul brută și capacitate de stocare de date.

Infrastructura de calcul instalată folosește o arhitectură de calcul generică ce poate acomoda o paleta largă de programe de calcul și poate găzdui orice tip de date de procesat. Prin urmare domeniile de cercetare ce pot beneficia de această infrastructură sunt variate: științele mediului, cercetare medicală, monitorizarea echipamentelor industriale pentru detecție automată de anomalii în ciclul de producție, optimizare sisteme autonome de conducere din industria automotive și multe alte sectoare și domenii de aplicabilitate. Beneficiarii, precum cercetătorii sau grupurile de cercetare, instituțiile și organizațiile publice, cu excepția beneficiarilor privați, pot utiliza prezenta infrastructură de calcul în scopul derulării activităților de cercetare.

De asemenea, pe durata derulării activităților de cercetare, în cadrul proiectului MOISE au fost perfecționate o serie de aplicații și seturi de date cu utilizare largă în domeniul științelor mediului (Earth Observation) și monitorizării echipamentelor industriale. În domeniul Științelor mediului, există o colaborare strategică cu Agenția Spațială Română (ROSA) pentru publicarea și prelucrarea de imagini satelitare, cu aplicabilitate în diverse domenii de detecție de vegetație, schimbări climatice sau modificări de infrastructură. Un produs interesant al activităților de cercetare îl reprezintă cubul de date satelitare istorice pe zona România și Moldova (cu imagini satelitate din programul ESA Copernicus), care oferă utilizatorilor posibilitatea de a descărca rapid produse satelitare, pe o anumită zonă de interes și o anumită fereastră de timp, pentru procesări ulterioare. O a doua aplicație de interes, de această dată din domeniul monitorizării echipamentelor industriale, o reprezintă sistemul de detecție automată de anomalii, în diferite fluxuri de date, ce poate fi adaptat ușor la diferite domenii de interes, cum ar fi monitorizarea și mentenanța automată a echipamentelor industriale, precum și pentru detecția de erori în cadrul echipamentelor din industria automotive.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

1000 x 100 gif logiscool