DREPT LA REPLICĂ

Urmare a aparitiei in data de 16.06.2014 a articolului cu titlul ,, Caius Isac nu-si vede lungul nasului! Angajatorii au ramas cu buza umflata si isi cer banii de la stat”, va rugam sa publicati urmatorul drept la replica:

DREPT LA REPLICA

Solicitarea informaţiilor de interes public, guvernate de Legea nr.544 din 2001, se face prin intermediul compartimentului specializat din cadrul AJOFM CS, şi nu la telefonul conducerii instituţiei. Dacă reporteriţa ar fi avut disponibilitatea să se deplaseze până la sediul instituţiei sau să trimită o solicitare scrisă prin orice cale legală de comunicare convenţională, ar fi aflat informaţiile solicitate, prevenind astfel revărsarea de răutate şi neadevăruri la adresa angajaţilor AJOFM CS, numită articol.

În continuare, oferim pe această cale detaliile de care Alexandra Jurca avea nevoie:

– referitor la subventiile acordate angajatorilor pentru stimularea incadrarii in munca a diferitelor categorii de someri, va informam faptul ca AJOFM Caras-Severin acordă subventii angajatorilor care incadreaza in munca absolventi, persoane peste 45 de ani, unici intretinatori de familie, persoane cu handicap, persoane care mai au 5 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare. Pentru acest an, bugetul alocat Agentiei pentru aceste subventii a fost de 2.300.000 lei, suma cheltuita pana la acest moment fiind de 1.974.985 lei ( din care 944.477 lei pentru conventiile angajate in cursul anului 2013 si aflate in derulare in cursul anului 2014). In cursul lunii mai 2014, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă a retras suma de 300.000 lei, fapt care a facut imposibila achitarea sumelor necesare conventiilor. AJOFM Caras-Severin a facut demersurile catre ANOFM in vederea suplimentarii bugetului cu sumele necesare achitarii conventiilor, situatia urmand a se reglementa in perioada urmatoare;

– referitor la afirmatia din articol conform careia ,,usile institutiei sunt inchise, consideram ca este o afirmatie nefondata, deoarece in interiorul programului de lucru: luni-joi: 8-16.30 si vineri: 8-14, beneficiarii nostri pot accede la orice informatie referitoare la activitatea Agentiei, atat personal, cat si prin intermediul telefonului, programul de lucru al Agentiei fiind si program de lucru cu publicul.

Referitor la restul de afirmaţii mincinoase, defăimătoare şi formulate cu vădită rea-credinţă la adresa directorului executiv, d-nul Caius Isac va apela la toate căile legale în vigoare în vederea stabilirii adevărului şi a publicării dezminţirilor de rigoare de către ziarul dumneavoastră, precum şi a daunelor morale în sarcina celor culpabili de calomnie şi fraudă jurnalistică, având ca rezultat înşelarea cititorilor.

DIRECTOR EXECUTIV

 CAIUS ISAC