DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                                       DISPUNE:

 

     Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 24.09.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi: 

 

 1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2018.

 

 1. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2018.

 

 1. 3. -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investitii anexa la bugetul local, pe anul 2018.

                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 1. – Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta investitiei ,,Realizarea instalatiilor de iluminat festiv dedicate Centenarului Marii Uniri și sarbatorilor de iarna 2018-2019”.

 

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

              5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție pentru investitia ,, Amenajare acces parc Teius”.

 

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 1. – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenului identificat in C.F. 41311 Caransebes, nr. cad. 41311, in suprafata de 4000 mp, arabil in extravilan.

 

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 

 1. 7. – Proiect de hotărâre privind vanzarea catre doamna Bireescu Helga Maria a suprafetei de teren de 18 mp, evidentiata in CF nr.32010 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes.

 

                                             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 

 

 1.  8. – Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 52 mp din parcela inscrisa in CF 38007 Caransebes, nr. cad. 38007, in suprafata de 72 mp, proprietate privata a  municipiului Caransebes

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 

 

 1. – Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 23 mp din parcela inscrisa in CF 41033 Caransebes, nr. cad.41033, in suprafata de 329 mp, proprietate privata a municipiului Caransebes

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu nr. cad.41033, identificata in CF nr.41033 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, in suprafata de 329 mp si organizarea licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut, in vederea vanzarii unei suprafete de 50 mp.

 

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ,,Toamna la Gugulani – 2018″ , editia a IX-a,  ce va avea loc in perioada 11-14 octombrie 2018, in Piața Gugulanilor din municipiul Caransebes.

         

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinte familiale – strada Episcop Miron Cristea, f.n., nr. cad. 39686 Caransebes”, în extravilanul municipiului Caransebes, proiect intocmit de S.C. CUB-ART S.R.L., beneficiar Maranu Ioan Nicolae si Maranu Valeria.

         

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu ,,Complex Oxford – locuinte colective”  – strada Splaiul Sebesului, f.n., în intravilanul municipiului Caransebes, proiect intocmit de  BIA Serdesniuc Ana-Aura, beneficiar domnul Pasere Marian Adelin.

         

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebeș, aprobat prinH.C.L. nr.97/30.03.2016, cu modificarile ulterioare.

         

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

 1. – Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de executie  de consilier juridic, I, asistent la Compartimentul administrare spațiu locativ din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia publica de consilier juridic, I, grad profesional debutant.

         

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

 1. – Intrebari.Interpelari

                          17.- Diverse.

 

                        Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e)          din       Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                                                                                                                  AVIZAT

                  PRIMAR                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI

                 CARANSEBEŞ

            

       Felix-Cosmin Borcean                                                                      Ana Bratu

 

 

 

            Caransebes

            Data:18.09.2018

            Nr. 723

 

            A.B./V.D.

            Exp.3.