31 de proiecte pe masa consilierilor locali

explo 1000x200

DISPOZIŢIA NR. 436 din 26 ianuarie 2012 privind convocarea Consiliului Local

Primarul Municipiului Reşiţa, în temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune:

Art. 1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 31 IANUARIE 2012, ora 14.00,în sala de ședințe a Primăriei Reșița, cu următoarea
ORDINE DE ZI :

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul IV 2011.
 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

2.   Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru suplimentarea valorii lucrărilor la investiţia „Reabilitare carosabil, amenajare locuri de parcare şi trotuare, zona Triaj – Luncă – Moroasa din municipiul Reşiţa“.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU


3.    Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului în vederea încheierii actului adiţional la contractul de Leasing financiar nr. 117/11.09.2006 Cesionat în 18.11.2008 de la S.C. URBAN S.R.L., încheiat între Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reşiţa“ şi Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Timiş S.P.R.L. administratorul judiciar al S.C. IDEA FINANCIAR S.R.L. – în insolvenţă.
 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea, prin licitaţie publică, a contractului de achiziţie publică „Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei – Amenajare păşuni, proprietatea municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin“.
 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

5.    Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada Valea Bîrzăviţei, pentru drumul situat în municipiul Reşiţa, între DJ 581 Reşiţa – Oraviţa şi zona Valea Bîrzăviţei, trup 17 „Gerasis“, cu acces din DJ 581.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 – „Tipurile de abonamente existente şi rapoartele dintre călătoria cu abonament şi bilet“ la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Reşiţa nr. 15.516/15.09.2011, prin actul adiţional nr. 2.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 405/15.12.2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 145 din 31 mai 2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 Capitol IV – Impozitul pe mijloace de transport – poziţia „art. 263 alin. 4 şi alin. 5 “.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

8.    Proiect de hotărâre privind abrogarea, modificarea şi completarea unor poziţii din anexele H.C.L. nr. 51/2001 privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.
iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU
                                                        Viceprimar – Sorin Daniel SIMESCU
9.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  H.C.L. nr. 267/2009 privind constituirea Comisiei de verificare a activităţii tuturor serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local, a Instituţiei Publice – „Fotbal Club Şcolar“ Reşiţa şi a Aparatului de specialitate al Primarului, cu modificările şi completările ulterioare.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa“ de sub autoritatea Consiliului Local.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii la CAEN (Franţa).
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între localitatea Reşiţa din România şi Localitatea Vrsac din Serbia.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 110 mp din suprafaţa identificată în C.F. 32366 Reşiţa nr. top R201/c/12/1/1 situat în municipiul Reşiţa, str. Octavian Goga F.N.
 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

14.    Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 402 mp teren, înscris în C.F. nr. 7 Câlnic, nr. top 285/b/2/a/2/… b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, Izlaz, situat în Reşiţa, Bistra FN, pentru construire studio imprimări audio-video.
   iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 594 mp teren, localitatea Reşiţa, str. Nergăniţa FN, înscris în C.F. nr. 7 Câlnic, nr. top. 285/b/2/a/2/…b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1 Izlaz, pentru construire atelier croitorie şi locuinţă familială.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 1500 mp teren, localitatea Reşiţa, satul Moniom D.N. 58 B, înscris în C.F. nr. 30127 Reşiţa, nr. top. 18/b/5/9/1/2/2/b/2/a/2/b/2/c/4/b/1, nr. cad. 6068, în vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construire centru de asistenţă rutieră, echipare edilitară.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

17.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 8 mp. identificată în C.F. nr. 32779 Reşiţa, nr. top. R203/27, în vederea concesionării fără licitaţie pentru practicare gol acces în demisolul clădirii – case, str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, către S.C. CASE S.A.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

18.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 630 mp. identificată în C.F. nr. 31426 Reşiţa, nr. top. R201/c/9, în vederea concesionării fără licitaţie pentru extindere restaurant Bloc 800 Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 2, bl. 800, către S.C. BEG COMPANY IMPEX S.R.L.
 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

19.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 72 mp. identificată în C.F. nr. 3701 Reşiţa Română, nr. top. R201/b, în vederea concesionării fără licitaţie pentru extindere spălătorie auto, str. A.I. Cuza FN, către SC UNICONSTRUCT 2000 SRL.
    iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la nr. HCL 319/2011 şi aprobarea actului adiţional la contractul de asociere dintre Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi S.C. SUISSE trail S.R.L.
   iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU
                           Viceprimar – Cristian PANFIL

21.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-şoarei Stîngu Ana, din cadrul Serviciului Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ din subordinea Consiliului Local, în vederea asigurării apărării intereselor Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în procesele în care este parte.
     iniţiator: Viceprimar – Cristian PANFIL

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea Întreprinderii de Gospodărie Orăşenească Reşiţa, instituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al municipiului Reşiţa asupra unui teren şi construcţie în suprafaţă de 271 mp, înscris în C.F. 37758 nr. cad. 37758 şi vânzarea spaţiului construit în suprafaţă de 130 mp. în indiviziune, fără licitaţie potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004, domnului Cucu Ion şi domnului Dinculeasa Constantin.
 iniţiator: Viceprimar – Cristian PANFIL

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 569 mp din suprafaţa identificată în C.F. 4945 Reşiţa Română nr. top R201/j/10 situat în municipiul Reşiţa, str. Nicolae Titulescu nr. 1.
iniţiatori: Viceprimar – Sorin Daniel SIMESCU
                                     Viceprimar – Cristian PANFIL

24.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 2 mp. identificată în C.F. nr. 15481 UAT Reşiţa nr. top. G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/1/b/a/2/1/b/e/2/b/2/1/a/2/1/b, nr. cad 5843, în vederea concesionării fără licitaţie pentru acces exterior cabinet tehnică dentară, str. Progresului, nr. 2, sc. 3, ap. 3, către BODAN CRISTIAN FLAVIUS.
iniţiator: Consilier local – Daniel Marian CSOKE

25.    Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral, în perioada 01.02.2012 – 31.03.2012, debitele principale restante reprezentând chirii locuinţe, existente în sold.
iniţiatori: Consilier local – Oana Codruţa HAMAT
                    Consilier local – Toma ANDERCA GHERGA

26.    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanţarea unor investiţii.
     iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Reşiţa pe anul 2012.
    iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

28.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 270/2011 privind acordarea de facilităţi la transportul în comun.
 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

29.    Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirilor situate în Reşiţa, str. Paul Iorgovici, nr. 44 şi Reşiţa, str. Başovăţ, nr. 10, datorat bugetului local al Municipiului Reşiţa pentru perioada 01.02.2012 – 31.12.2012 de Asociaţia Caritativă „Sfântul Vicenţiu de Paul“ Reşiţa – Graz.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

30.    Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al municipiuluiReşiţa cu Asociaţia Vânătorilor Reşiţa Alpina cu o suprafaţă de 16800 mp teren în vederea realizării unui Poligon de tir – Zona agrement Moniom.
 iniţiator: Viceprimar – Sorin Daniel SIMESCU

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Propunerii Consiliului Local al Municipiului Reşiţa referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Reşiţa.
iniţiatori: Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local

32.    Informarea nr. 15794/27.12.2011 a Serviciului Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ privind situaţia ajutoarelor de urgenţă acordate conform H.C.L. nr. 400/24.11.2011.

33.    Informarea nr. 17308/19.12.2011 a Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa“ privind identificarea terenului solicitat pentru concesionarea a 2 boxe garaje pe Str. Făgăraşului nr. 26.

34.    Informarea Compartimentului audit public intern privind evoluţia veniturilor şi a cheltuielilor la S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. în perioada 01.01.2011 – 30.11.2011.

35.    Raportul nr. 18624/27.12.2011 a Compartimentului Audit Public Intern privind colectarea veniturilor la Serviciul Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“.

36.    Avizul condiţionat al S.C. AQUACARAŞ S.A. privind solicitarea pentru investiţia „Reabilitare sistem termoficare – minipuncte zona PT 18, PT 22, PT 29” înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 20795/16.12.2011.

37.    Adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Caraş-Severin privind „Reabilitare staţie de tratare a apei potabile şi Modernizare Uzina de Apă mun. Reşiţa” şi „Reabilitare şi extindere reţele apă potabilă şi canalizare – Reşiţa, Mociur, Municipiul Reşiţa“ înregistrate la Registratura Consiliului Local cu nr. 20804/16.12.2011.

38.    Comunicat de presă referitor la articolul apărut în ediţia din 15.12.2011 a Jurnalului de Caraş-Severin cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 20859/19.12.2011.

39.    Informarea Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa” privind raportul de audit referitor la colectarea veniturilor, înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 21422/29.12.2011.

40.    Contestaţia domnului Borcean Gheorghe privind respingerea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 417/15.12.2011 a solicitării de concesionare fără licitaţie a suprafeţei de 90 mp. pentru construirea de unui spaţiu comercial, înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 43/03.01.2012.

41.    Informarea S.C. C.E.T. 2010 REŞIŢA S.R.L., privind soldul restant de 549.374,91 lei provenind din facturile de energie termică emise către licee, şcoli, Administraţia Domeniului Public şi Consiliul Local Reşiţa, înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 487/10.01.2012.

42.    Adresă de la S.C. C.E.T. 2010 Reşiţa S.R.L. privind situaţia facturilor neachitate la centrele bugetare şi Primărie la data de 09.01.2012, înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 566/11.01.2012.

43.    Solicitarea domnului Marius Giura preşedintele Fundaţiei Culturale Jazz Banat privind sprijinul Primăriei Reşiţa în desfăşurarea Festivalului de Jazz Gărâna în perioada 12-15 iulie 2012,  înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 559/11.01.2012.

44.    Adresa domnului Berdean Gheorghe privind concesionarea parcărilor cu plată din zona Piaţa Reşiţa Sud, inclusiv strada Horia, înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 646/12.01.2012.

45.    Răspuns de la Ministerul Mediului şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu referitor la proiectul depus de Municipiul Reşiţa în cadrul „Programului de realizare a pistelor de biciclete pentru biciclişti”, înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr. 701/13.01.2012.

46.    Solicitarea nr. 644/12.01.2012 a Primarului Municipiului Reşiţa către S.C. ADP S.A. Timişoara, S.C. Eco Bau Parc S.R.L. şi S.C. Repark S.R.L. Bocşa referitor la administrarea parcărilor cu plată din municipiul Reşiţa şi procesul verbal al întâlnirii din data de 19.01.2012.

47.    Informarea nr. 821/16.01.2012 a Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane – Biroul Resurse Umane, Salarizare cu privire la soluţiile adoptate de către instanţele judecătoreşti competente privind acţiunea în contencios administrativ formulară de Primarul Municipiului Reşiţa prin care a solicitate suspendarea parţială a executării H.C.L. nr. 6/28.01.2010 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului.

48.    Informarea Direcţiei Poliţia Locală înregistrată cu nr. 839/17.01.2012 cu privire la situaţia depozitului de deşeuri amplasat pe Dealul Lupacului.

49.    Adresa nr. 818/16.01.2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin privind solicitarea de comasare prin fuziune a Grădiniţei cu Program Normal Nr. 4 Reşiţa cu Liceul Teoretic „Mircea Eliade“ Reşiţa.

50.    Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin înregistrată cu nr. 341/06.01.2012 cu privire la sesizarea Ambasadei Republicii Slovace la Bucureşti referitor la proiectul companiei slovace Menert spol s.r.o. de construire a termocentralei pe biomasă pentru asigurarea furnizării agentului termic în municipiul Reşiţa.

51.    Adresa S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa înregistrată cu nr. 5/03.01.2012 privind solicitarea de virare a sumei de 4.147 lei ce reprezintă acordarea unui număr de 377 locuri de veci în baza art. 6 lit. G din Legea nr. 118/1990 republicată.

52.    Adresa S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. Reşiţa, înregistrată cu nr. 6/03.01.2011 privind solicitarea de virare a sumei de 4.147 lei ce reprezintă acordarea unui număr de 377 locuri de veci în baza art. 6 lit. G din Legea nr. 118/1990 republicată.

53.    Informarea nr. 910/17.01.2012 a Biroului Juridic, Aplicarea Legilor Proprietăţii şi Contencios Administrativ privind dosarul nr. 2886/115/2011 – S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa şi dosarul nr. 3710/115/2011 – S.C. CET ENERGOTERM S.A.

54.    Adresa Ministerului Mediului şi Pădurilor  – Administraţia Fondului pentru Mediu, înregistrată cu nr. 911/18.01.2012 referitor la proiectul depus în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti“.

55.    Diverse.

Art. 2 – Dispoziţia se comunică :
–    Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin
–    Mass-media.

P R I M A R,
Mihai  STEPANESCU

A V I Z A T
S E C R E T A R,
Lucian Cornel BUCUR

banner 970 x 250