Digurile râurilor de la frontiera cu Serbia, verificate de o comisie româno-sârbă

O comisie româno-sârbă a verificat starea lucrărilor cu rol de apărare în caz de inundații pe mai multe râuri din Banat, mai precis, cursuri de apă care ajung din țara noastră în țara vecină. Acțiunea s-a făcut conform „Regulamentului comun de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor pe cursurile de apă, a obiectivelor hidrotehnice care formează sau sunt întretăiate de frontiera de stat româno-sârbă”.

Au fost vizate râurile Moravița, Timiș, Bârzava, Aranca și Bega navigabilă, mai exact, nodul hidrotehnic Klek. Comisia hidrotehnică româno-sârbă a verificat, pe cursul de apă Moravița, digurile aflate în dreptul podului din vecinătatea localităților Vatin și Marghita, pe râul Timiș digul mal drept zona Jaša Tomić și stăvilarul Tomașevăț, iar pe cursul de apă Bârzava au fost verificate digurile din zona localităților Markovićevo și Konak. Comisia le-a găsit în stare bună. Lucrările la albia minoră a râului Moravița, precum și înlăturarea vegetației au fost începute în 2017, dar nici anul acesta nu au putut continua, din lipsă de fonduri. Stăvilarul Tomasevăț funcționează conform cu regulamentul de exploatare, iar pe Aranca, lucrarea de decolmatare pe sectorul stăvilarului de frontieră are un efect bun asupra scurgerii în albia minoră.

Cu ocazia acestor verificări, comisia nu a constatat lipsuri care să influenţeze siguranţa lucrărilor. Starea digurilor este conform normativelor în vigoare. Am fost interesați să aflăm care este stadiul măsurilor și activităților pentru reabilitarea celor două noduri hidrotehnice care beneficiază de finanțare prin programul de cooperare transfrontalieră IPA România-Serbia: nodul hidrotehnic Klek este funcțional și va beneficia anul viitor de lucrări de reparații la ecluză, stavilă, echipamente hidromecanice și electrice. Din discuțiile cu partea sârbă, tot anul viitor vor începe lucrări de întreținere și reparații și la nodul hidrotehnic Srpski Itebej ”, a declarat Titu Bojin, directorul ABA Banat.

Subcomisia de apărare împotriva inundațiilor și a ghețurilor a întrunit experţi din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, a Administraţiei Naţionale „Apele Române”, a Administraţiei Bazinale de Apă Banat, din cele două Sisteme de Gospodărire a Apelor Timiş şi Caraş-Severin şi experţi din Întreprinderea de Gospodărire Publică a Apelor „Vode Vojvodine”.