Curtea de Conturi a stabilit: Nu s-a furat niciun leu din Primăria Anina!

Raportul Curții de Conturi a României privind finanțele publice locale din 2014, prezentat de cotidianul Express de Banat, a provocat mare tam-tam la Anina, unde adversarii primarului Gheorghe Românu și-au frecat mâinile de bucurie, fiind convinși că documentul respectiv îi va fi fatal edilului. Cele mai recente concluzii ale auditorilor spun însă că administrația Românu a administrat în general bine banii publici!

În raportul anual pe 2014, auditorii au consemnat în dreptul Primăriei Anina abateri financiar-contabile în valoare de 3.247.000 de lei. Adversarii primarului Românu s-au grăbit să împrăștie prin oraș că s-au furat peste 32 de miliarde de lei vechi. Nimic mai fals! „Prin Decizia nr.19 din 30 aprilie 2015 emisă de către Camera de Conturi în urma misiunii de audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2014 la Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Anina, s-au scăzut din evidența contabilă curentă creanțele fiscale din anul 2006, ale unui număr de 16 debitori persoane juridice, declarați în stare de insolvabilitate în suma de 3.022.631 lei, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53/20.03.2015, fiind scoase într-o evidență separată în afara bilanțului”, a explicat Sofia Cismariu, contabila Primăriei Anina.

Auditorul Mihai Damian, de la Camera de Conturi Caraș-Severin, în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 19 din aprilie 2015, a constatat că un număr de zece măsuri impuse de instituția de control au fost duse la îndeplinire integral. Aici e vorba și despre măsura privind creanțele fiscale ale bugetului local aflate în insolvență care nu fuseseră scăzute din evidența contabilă curentă. În 2014, auditorii descoperiseră că din evidența contabilă curentă nu fusese scăzută, într-o evidență separată, suma de 3.022.631 lei. Sumă ce reprezenta creanțe fiscale înregistrate de un număr de 16 debitori persoane juridice aflate în insolvență. În concluzie, lucrurile au fost puse în ordine!