Curtea de Conturi a descoperit plăți nelegale în Primăria Păltiniș!

www.expressdebanat.ro

Rezultatele acțiunii de audit desfășurate la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Păltiniș par să confirme reclamațiile tot mai numeroase ale oamenilor la adresa edilului-șef. Cel puțin în parte!

În anul 2015, au constatat auditorii Curții de Conturi, UATC Păltiniș a efectuat plăți nelegale către o societate comercială, fără existența documentațiilor tehnico-economice întocmite potrivit reglementărilor legale în vigoare. Iar cu un an înainte au fost efectuate plăți fără respectarea prevederilor legale, pentru lucrările efectuate la obiectivul „Reparații acoperiș Școala Delinești”.

Deloc întâmplător, Curtea de Conturi a dispus extinderea verificării în perioada de prescripție și până la zi asupra tuturor lucrărilor de investiții derulate la nivelul UATC Păltiniș, în vederea identificării unor cazuri similare celui în care au fost efectuate plăți pentru lucrări de investiții fără respectarea normelor legale în vigoare. În toate cazurile identificate, inclusiv în cel consemnat de auditorul public extern, se va proceda la întocmirea documentației tehnico-economice prevăzute de normele legale și se va verifica modul în care au fost executate obiectivele de investiții, comparativ cu documentația întocmită. În situația în care se constată că lucrările executate nu corespund cu cele prevăzute în documentația tehnico-economică, trebuie stabilit prejudiciul aferent diferențelor constatate, de la data efectuării plăților și până în prezent și se vor dispune măsuri de recuperare a acestuia, potrivit normelor legale în vigoare.

leader board 728 x 90 px

Plăți nelegale către biserici

Și asta nu e tot. Curtea de Conturi a mai descoperit faptul că, în anul 2015, la nivelul UATC Păltiniș nu s-a întocmit conform legislației în vigoare un program anual al achizițiilor publice. În urma aceluiași control s-a constatat că, în perioada 2013 – 2015, s-au efectuat plăți nelegale constând în drepturi salariale stabilite eronat în cazul a trei salariați ai UATC Păltiniș și că, în aceeași perioadă, un salariat al Primăriei a beneficiat nelegal de indemnizație de urbanism în cuantum de 15% din salariul de încadrare. Mai mult, „în anul 2015 s-a constatat că UATC Păltiniș a efectuat plăți nelegale reprezentând sprijin financiar nerambursabil acordat către două unități de cult, fără a exista o hotărâre a Consiliului Local Păltiniș prin care să se aprobe acest sprijin, așa cum prevăd normele legale în vigoare”, a mai stabilit Curtea de Conturi Caraș-Severin.

Despre toate acestea, primarul Ioan Popovici nu vrea să sufle o vorbă.