Consultare Publică privind Certificarea managementului forestier în sistem FSC® la Direcția Silvică Caraș-Severin, din structura Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA

Pentru a gestionarea durabilă a resurselor fondului forestier, Direcția Silvică Caraș Severin a obținut încă din anul 2013 certificarea managementului forestier , în sistem FSC (Forest Stewarship Council®), proces prin care, în urma unui audit, o organizație independentă confirmă faptul că o anumită suprafață forestieră este gospodărită în conformitate cu un standard agreat.

Certificarea managementului forestier se bazează pe conceptele și principiile dezvoltării durabile, în baza cărora au fost elaborate criterii care stau la baza standardelor de certificare a pădurilor.

Prin acest sistem, care impune respectarea a 10 principii în ceea ce privește gestionarea resurselor forestiere și nu numai, se poate verifica atât originea materialelor prime folosite în industria lemnului, cât și respectarea legislației. De fapt, este vorba de a „certifica” dacă materia primă provine dintr-o pădure în care se aplică un management responsabil.
Direcția silvică a inclus în acest certificat toată suprafața fondului forestier de stat pe care o administrează, însumând peste 324 mii de hectare.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Prin procesul de consultare publică, așa cum a fost cel organizat astăzi la sediul Direcției Silvice Caraș-Severin, urmărim să identificăm și să atragem mulți factori alături de noi cât mai mulți factori interesați în acțiunea de menținere a unui management forestier adecvat și, totodată, să primim. cât mai multe puncte de vedere în legătură cu acțiunile noastre, pentru a-și dezvolta activitățile. În urma consultărilor publice organizate de-a lungul timpului au fost aduse completări manualului de proceduri care implementează managementul forestier responsabil, acum fiind la cea a unei noi versiuni.

Cu ocazia consultării publice de astăzi au fost abordate următoarele subiecte:
 relațiile cu comunitățile locale;
 beneficiile activităților forestiere;
 măsuri de protejare a siturilor de importanță culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală;
 valori de mediu, rare amenințate sau periclitate;
 activității desfășurate în anul 2021;
 volumul disponibil al lemnului pentru încălzirea locuințelor pentru comunități locale în anul în curs;
 prezența valorilor ridicate de conservare.

Director tehnic,
Dr. ing. Daniel Poliță

banner 970 x 250