Consilierii locali, convocați în ședință

Aleșii locali se prezintă astăzi la sediul Primăriei Reșița, ca să participe la ședința mini parlamentului reșițean. Ordinea de zi cuprinde zece proiecte de hotărâre, mai multe solicitări, dar și informări cu privire la activitatea serviciilor din subordinea Consiliului Local.

Edilul-șef i-a convocat pe aleși la plen. Subiectul cel mai important de pe ordinea de zi se referă la parcările cu plată din oraș.

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea toaletelor publice din Parcul Tricolorului şi din Parcul Siderurgistului din Municipiul Reşiţa, construite în baza Autorizaţiei nr. 276/18.11.2010, respectiv Autorizaţiei nr. 275/18.11.2010 (reautorizată prin Autorizaţia nr. 253/16.12.2011), de către Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reşiţa“ în proprietatea publică a Municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 26 octombrie 2010 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu S.C. QUICK INFORMATION & TRAINING S.R.L. în vederea organizării de cursuri de calificare în meseria de administratori de imobile.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din H.C.L. Nr. 77/2012 privind aprobarea proiectului GEMS OF THE ROMANIAN AN SERBIAN FOLKLORIC THESAURUS – Preservation and promotion of cultural traditions in Resita, Lugoj and Veliko Gradiste finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia şi a contribuţiei locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea suprafeţei de 728,48 hectare, păşuni permanente, proprietatea municipiului Reşiţa, pentru care se solicită sprijin pe suprafaţă, în campania din anul 2012, în vederea obţinerii de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, în sectorul vegetal.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

5. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 151 din data de 27.04.2010, privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 26 mp, Aleea Zadei FN, în vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construirea unui garaj.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din contabilitate a mijlocului fix Punct Termic PT 6 în urma dezafectării acestuia, cu valoarea de inventar de 173,46 lei.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 150 mp teren, localitatea Reşiţa, str. Furnalelor FN, înscris în CF nr. 34736 UAT Reşiţa, nr. cad. 5630, nr. top. 274/b/2/3, pentru construire casă familială.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat în anul 2012.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării a imobilului având destinaţia de toaletă publică, înscris în C.F. nr. 36919 Reşiţa, nr. Cad. 36919, situat administrativ în Reşiţa, str. Traian Lalescu f.n.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

Consilier local – Ioan CRINA

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 461/15.12.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate a Regulamentului de funcţionate a activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Reşiţa şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

Consilier local – Ioan CRINA

11. Informarea nr. 6609/05.05.2012 a Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“ înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 7380/07.05.2012 cu privire la încheierea contractului de prestări servicii pentru cursuri de iniţiere înot a domnului Bot Adrian.

12. Informarea înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 7069/02.05.2012 cu privire la investiţia derulată de Universitatea „Eftimie Murgu“ Reşiţa „Închidere şi acoperire cu structură metalică teatru de Vară Reşiţa, regim D + P + E şi schimbare funcţiune în Casă studenţească“.

13. Solicitarea nr. 277/25.04.2012 a Universităţii „Eftimie Murgu“ Reşiţa înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 6844/02.05.2012 privind revocarea dreptului de administrare al instituţiei asupra imobilului „Teatru de Vară“.

14. Solicitarea nr. 477/02.05.2012 a S.C. ECO BAU-PARC S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 7157/03.05.2012 privind reducerea abonamentului de locatar pentru parcările de reşedinţă.

15. Solicitarea nr. 18/07.05.2012 a S.C. DAVE S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 7384/07.05.2012 privind prelungirea/reînnoirea contractului de concesiune pentru terenul de 11,5 mp din Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 4A.

16. Diverse.