Consilierii judeţeni se întrunesc în şedinţă ordinară

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a dispus convocarea unei ședințe pentru data de 31 octombrie 2016, ora 12.00, cu următoarele proiecte incluse pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 8.751,20 mii lei din excedentul bugetar, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă-Secțiunea de funcționare pe anul 2016.

2.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2016.

leader board 728 x 90 px

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2016.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 19/27.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2016, modificată și completată.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 21/27.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2016, modificată.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.22/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2016, modificată și completată.

7.Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.25/2016 privind defalcarea sumei de 1.000.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Caraş-Severin la cap.67 ”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2016.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Judeţului Caraş-Severin din credite interne, la data de 30.09. 2016.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin și a contului de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.09.2016.

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.133/30.06.2016 privind constituirea comisiilor de  specialitate ale Consiliului Județean Caraș-Severin cu modificările și completările ulterioare.

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.79/13.05.2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.48/04.04.2003 privind aprobarea numărului și structura personalului nedidactic din cadrul unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Caraș-Severin,cu modificările și completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unor licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Caraș-Severin.

14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Hotel Traian, fost Hotel Carol, fost Pavilion 1, azi parțial dezafectat, locuințe sociale,farmacie și cabinet medical, situate în Băile Herculane, județul Caraș-Severin.

15.Proiect de hotărâre privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Caraș-Severin, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Caraș-Severin.

16.Informare cu privire la participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la Festivalul de păstrare și promovare a tradițiilor populare românești ”La obârșii, la izvor”, ediția a IX-a, ce a avut loc la Gyula, Ungaria în 01-02 octombrie 2016.

17.Raport privind serviciul datoriei publice locale directe interne a Județului Caraş-Severin, la data de 30 septembrie 2016.

18.Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

19.Informare privitoare la Proiectul-Modernizare DJ 582, Văliug-Slatina Timiș, din Județul Caraş-Severin, cod SMIS 1572.

20.Informare referitoare la drumul județean DJ 582 Slatina Timiș-Văliug, Cabana Salvamont și drumul județean DJ 683.

21.Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, pe 9 luni 2016.

22. Întrebări. Interpelări