Consilierii județeni, în ședință ordinară

Miercuri, 30 septembrie, ora 12.00,  va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2015.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 27/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2015, modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.30/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2015, modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr.31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2015, modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.32/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G pe anul 2015, modificată și completată.

 

 1. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 4/09.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015, modificată și completată.

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei modificări în structura finanțării rambursabile interne aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.172/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut în cuantum de 62.100.000  RON pentru finalizarea unor obiective de investiții ale Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei modificări în structura finanțării rambursabile interne aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.17/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei, modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului – Cazarma 1219, fosta U.M. Nr. 01172 Caransebeş (teren şi construcţii)- în suprafață de 26,7765 ha, situat în municipiul Caransebeș, Str. Șesu Roșu, nr. 123 (12A), județul Caraș-Severin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – Cazarma 1219, fosta U.M. Nr. 01172 Caransebeş (teren şi construcţii)- în suprafață de 26,7765 ha, situat în municipiul Caransebeș, Str. Șesu Roșu, nr. 123 (12A) din domeniul public al judeţului Caraş-Severin și din administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin, în domeniul privat al judeţului Caraş-Severin și în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei garanții reale asupra unui imobil aflat în proprietatea privată a județului Caraș-Severin în vederea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale datorate Agenției Naționale de Administrare Fiscală de către S.C. AQUACARAȘ S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plângerii prealabile (cu semnificația concilierii) referitoare la încetarea Contractului de Concesiune nr.12584/05.10.2007, modificat prin Actul Adițional nr.1/26.09.2011, intervenit între concedentul Consiliul Județean Caraș-Severin și concesionarul S.C. Aeroportul Caransebeș S.A., pe calea rezilierii convenționale.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.157/27.08.2015 privind acordarea unui ajutor de minimis pentru SC SCHILIFT SRL.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraș-Severin.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.181/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului de Vest Reșița, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.48/04.04.2003 privind aprobarea numărului și structura personalului nedidactic din cadrul unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției  de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Caraș-Severin.

 

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.3/28.01.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statelor de funcţii ale Camerei Agricole a judeţului Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea  planului de ocupare  a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Caraş-Severin,  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin şi al Camerei Agricole a Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2016.

 

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.200/12.11.2013 privind aprobarea capacităţii unităţilor de specialitate din cadrul instituţiilor de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

 

21.Proiect de hotărâre privind atribuirea  şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

 

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.140/2015 privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Caraș-Severin şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin, în vederea  aplicării legislaţiei în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă și al relațiilor de muncă la nivel local.

 

23.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin, în calitate de membri în Colegiul Director al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Caraș-Severin.

 

24.Proiect de hotărâre privind revocarea domnului Ionesie Ghiorghioni din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.

 

25.Informare privind nivelul de asigurare a securității și siguranței civice a comunității în semestrul I 2015.

 

26.Întrebări. Interpelări