Condiții ca la Oxford la „Traian Lalescu”. În 2020!

Sorin Maxim, directorul ADR Vest, a fost prezent astăzi la Reșița pentru a semna, împreună cu primarul Ioan Popa, contractul de finanțare pentru eficientizarea energetică a clădirilor Colegiului Național „Traian Lalescu” din municipiu.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cadrul axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon” şi priorităţii de investiţii „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice” a Regio-Programului Operaţional Regional (Regio-POR).

Proiectul, ce se va desfăşura pe parcursul a 28 luni de implementare, urmăreşte creşterea eficienţei energetice în clădirile Colegiului Naţional „Traian Lalescu” (două clădiri cu destinaţia de liceu şi o clădire cu destinaţia de sală de sport). Printre lucrările propuse în acest sens sunt vizate izolarea termică a faţadei, termo-hidroizolarea acoperişului, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel şi parter, reabilitarea instalaţiilor interioare de încălzire şi de furnizare a apei calde şi reci, dar şi refacerea sistemelor de preluare şi colectare a apei pluviale. De asemenea, proiectul include montarea unei centrale termice noi, instalarea de panouri solare şi panouri fotovoltaice, implementarea unui sistem de climatizare realizat cu ventiloconvectori şi a unui sistem de ventilaţie mecanică cu recuperarea căldurii, implementarea unui sistem integrat de management energetic al clădirii, lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare, precum şi crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi. Rezultatul acestor măsuri de eficientizare energetică va fi scăderea emisiilor CO2 cu aproximativ 73%.

Valoarea totală a proiectului este de 8.356.046,58 lei (1,80 milioane euro), iar valoarea finanţării nerambursabile este de 6.880.284,26 lei (1,48 milioane euro).

Fondurile nerambursabile pentru reabilitarea clădirilor publice sunt acordate în cadrul priorităţii de investiţii 3.1: Eficienţă energetică, Operaţiunea B. Clădiri publice a Regio-Programul Operaţional Regional. Acest apel de proiecte a avut o alocare de fonduri nerambursabile (din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi din Bugetul de stat) ce totalizează 34,19 milioane euro pentru Regiunea Vest.

În Regiunea Vest au fost depuse spre finanţare pe această componentă 73 de proiecte, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile de 84,40 milioane euro.