Cine primește alimente de la Guvern

La sfârșitul lunii trecute au fost stabilite, printr-o Hotărâre de Guvern, noile categorii de beneficiari ai Planului European de Ajutoare Alimentare în beneficiul Persoanelor Defavorizate (PEAD).

Potrivit noilor reglementări, vor beneficia de ajutoare alimetare care provin din stocurile de intervenție comunitare, următoarele categorii de persoane:
– persoanele care au dreptul la un venit minim garantat;
– șomerii înregistrați;
– persoanele cu handicap grav și accentuat neinstituționalizate;
– pensionarii cu drepturi de sub 400 de lei / lună;
– persoanele beneficiare de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război;
– persoanele beneficiare ale Legii privind veteranii de război, unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
– persoanele care au efectuat stagiu militar în Cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
– persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată de la 6 martie 1945 , precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
– persoanele persecutate de regimurile instaurate în România, din 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice;
– persoanele beneficiare ale Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii de la Revoluția din demebrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;
– persoanele beneficiare ale Legii privind instituirea indemnizației pentru activarea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România;
– pensionarii din sistemul public, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de unitatre publică;
– persoanele beneficiare ale Legii privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, ale căror venituri obținute exclusiv din aceste legi nu depășesc 400 de lei/lună.