Cheltuielile de transport și cazare ale celor care vor să adopte un copil, decontate de autorități

child g10bfb1026 1280

Părinții din alte județe care vor să adopte un copil vor avea cheltuielile de transport și cazare acoperite de autoritățile din Timiș, ca urmare a deciziei luată de consilierii județeni. Aleșii au transpus practic prin hotărâre o prevedere existentă în legislația de la nivel național. 

Prin legea care reglementează adopția, familiei adoptatoare care participă la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului i se acordă 200 de lei/zi/persoană pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare.

Consilierii județeni din Timiș au decis modalitatea efectivă de acordare a acestor sume. Astfel, banii se decontează pentru maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică și se plătesc pe baza programului de vizite întocmit de direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în cel mult 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.

„Plata sumelor necesare se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi se realizează de către DGASPC Timiş, conform Hotărârii consiliului județean. Valoarea va fi în cuantum de 200 lei /zi /persoană și se va acorda pe o perioadă de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică.”, se arată în anexele documentului aprobat de aleși.

Până la această dată, DGASPC Timiș nu a avut în lucru astfel de situații.