Cetățenii comunei Măureni, împroprietăriți pe Legea 231/2018

predare titluri proprietate maureni
promovare online Timisoara Casa Auto

Primăria Măureni a emis peste 80 de titluri de proprietate în baza Legii 231/2018, în luna august.

Comuna Măureni a fost prima unitate administrativ-teritorială din Caraș-Severin în care, în anul 2019, s-a finalizat cadastrul sistematic general pentru întreg teritoriul comunei, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Unul dintre avantajele majore ale acestei lucrări cadastrale este și acela că acum pot fi finalizate mult mai ușor procedurile de punere în posesie a persoanelor îndreptățite în baza legilor fondului funciar. Astfel, în luna august, au fost emise și ridicate de Primăria Măureni un număr de 81 de titluri de proprietate pentru cererile depuse în baza Legii nr. 231/2018 care modifică Legea 18/1991 de către persoane din comună care s-au încadrat în dispozițiile legii, urmând ca, în cel mai scurt timp, să mai fie eliberate un număr de 11 titluri de proprietate pentru încă 11 cereri validate de comisia județeană de fond funciar în luna aprilie a acestui an.

titluri proprietate maureni

Comuna Măureni este din nou prima unitate administrativ-teritorială din județul Caraș-Severin în care au fost eliberate titlurile de proprietate pentru terenurile aferente locuințelor persoanelor îndreptățite în baza art. 27, alin. (23) din Legea 18/1991 – legea fondului funciar cu completările și modificările ulterioare. Mă bucur enorm că sub coordonarea domnului prefect Ioan Dragomir, am putut contribui la emiterea acestor titluri prin procedurile specifice și prin implicare directă. La urma urmei, aceasta este și o mare realizare la nivelul întregului județ. De asemenea, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără munca secretarului nostru din primărie și a domnului director de la Oficiu de Cadastru, Rusalin Mureșan”, a declarat primarul comunei Măureni, Brian Filimon.

promovare banner maxagro

Ce spune legea:

Art. 27, alin. (23) din Legea 18/1991 – legea fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare distinge că:

(23) În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodărești edificate anterior datei de 1 ianuarie 1990, precum şi curții şi grădinii din jurul acestora, proprietarii caselor de locuit, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, sau cei care au dobândit aceste imobile prin acte translative de proprietate pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, cu întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:
|[a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt înscrise în cartea financiară şi sunt înregistrate în evidențele fiscale; (text în vigoare până la 8 septembrie 2022)
a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt înscrise în cartea funciară şi sunt înregistrate în evidențele fiscale;
b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ – teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor;
c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Rog pe această cale toate persoanele fizice care se încadrează în dispozițiile mai sus menționate să se adreseze primăriilor de domiciliu pentru a fi îndrumate și pentru a depune cererea și documentele necesare atribuirii în proprietate a terenului aferent locuințelor, dacă acesta nu se află în proprietatea lor. Menționez că nu există un termen limită prevăzut de lege pentru depunerea cererilor”, a precizat Rusalin Mureșan, directorul Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliara Caraș-Severin

publicitate tmc 640